Удължава се срокът за кандидатстване в националния конкурс за плакат „Пази семейството си на пътя“

Удължава се срокът за изпращане на авторски плакати за конкурса „Пази семейството си на пътя“, организиран от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) в партньорство с Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДА  БДП). Крайният срок за приемане на творбите в електронен вариант е 29.11.2019 г. (петък), като всяка от тях трябва да…