Учреди се Академичен съвет по пътна безопасност

Стартира работата на Съвета за сътрудничество с академичните и научните среди в областта на безопасността на движението по пътищата. Той се създаде по инициатива на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, като участие в него взимат представители на акредитираните университети имащи отношение към темата, както и на Българска академия на науките. Ще се създаде…