ДЕЦА НА БОРДА: Защо е важно децата да се возят в столче?

Често възприемаме децата като малки възрастни, но те не са такива. Детският скелет не е достатъчно зрял, за да може да се справи със силите, предизвикани при една катастрофа, дори и при скорости, които считаме за незначителни. При произшествие с 50 км/ч дете, което не е обезопасено, ще бъде изхвърлено напред със сила от 30…