Експерти от ДАБДП участваха в разработването на общоевропейски анализ за намаляване пътния травматизъм сред младите хора

Снимка: ETSC Фаталните пътнотранспортни произшествия (ПТП) с млади участници в движението, на възраст между 15 и 30 години, представляват една четвърт от всички смъртни случаи по пътищата на ЕС. Този анализ е направен в новия доклад на Европейския съвет за транспортна безопасност (ETSC) PIN Flash Report 41: Намаляване броя на загиналите млади хора (от 15…