ДАБДП проведе поредното обучение в подкрепа на общините в страната

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) проведе поредното обучение за повишаване на експертния капацитет на общинско ниво и подобрено планиране и докладване на мерки по БДП, залегнали в националната стратегия. Целта е към 2030 г. да намалим наполовина броя на загиналите и тежко ранените спрямо 2019 г. Стратегията възприема подхода „безопасна система“, който…