Общо 34 деца и младежи се включиха в първия Национален конкурс за плакат на тема „Пази семейството си на пътя“. Инициативата бе реализирана съвместно между Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и Държавна агенция за закрила на детето.

За журито, с участието на големия български художник Иван Яхнаджиев, бе изключително трудно да определи победителите във всяка една от категориите. Това са както следва:

Победители в I категория:
1.Петя Димитрова – първо място
2.Деница Маринова – второ място
3.Гамзе Васви – трето място

Победители във II категория:
1.Стоян Панчев – първо място
2.Жулиан Димов – второ място
3.Калоян Кирилов – трето място

Победители в III категория:
1.Пламен Василев – първо място
2.Емилия Ангелова – второ място
3.Николай Няголов – трето място

Победител в IV категория:
1.Анна Гинева – първо място

Предвид малкото получени предложения в IV категория, журито единодушно взе решение да присъди само първа награда в нея. За сметка на това се присъждат допълнително три поощрителни награди на участниците:

– Момчил Момчилов;
– Нестор Тасков;
– Мартин Сейчев..

След оспорвано гласуване на Фейбсук страницата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, за победители в категорията „Награда на публиката“ бяха определени:
– Кейко Делоуф-Сис;
– Михаел Хараламбиев.

Официалната церемония по награждаване на участниците в конкурса ще се състои на 20 февруари 2020 г., от 11:30 часа, в пространството под площад „Независимост“ (т.нар. Ларго) в гр. София. Не само победителите, но и всички участници в конкурса ще получат грамота и сувенири от Държавна агенция за закрила на детето и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Молим, в срок до 14 февруари 2020 г., участниците, да потвърдят тяхното присъствие на тел.: 02/933-90-66; 0878425303, или на e-mail:
Irina.Daneva@sacp.government.bg;
Vesna.Petrova@sacp.government.bg.

Държавна агенция за закрила на детето и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ благодарят на участниците за креативността и ангажираността им с пътната безопасност.