Градска среда и безопасна градска мобилност; обучение по безопасност на движението по пътищата; маркировка и сигнализация; използване на предпазни колани и детски седалки. Това са четирите стратегически теми, които са във фокуса на политиките по безопасност на движението по пътищата през 2020 г. Те бяха представени и обсъдени в рамките на заседание на Държавно-обществената консултативна комисия по безопасност на движението по пътищата, ръководено от Малина Крумова, председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП).

„Темите, свързани с безопасността на движението по пътищата, са всеобхватни. Разбира се, ние ще продължим да работим по всички аспекти, свързани с нея, но набелязваме тези, които да бъдат стратегически приоритет на ангажираните институции и неправителствения сектор“, подчерта Малина Крумова по време на заседанието. По думите ѝ това ще позволи да се съсредоточат координирани усилия в области, които могат в краткосрочен и средносрочен план да доведат до намаляване на броя ранени и загинали на пътя в страната ни.

Повече от половината от всички инциденти със загинали и ранени на пътя в България се случват на територията на населените места. Затова и сред стратегическите теми ДАБДП поставя градската среда и безопасната градска мобилност. Областта е ключова не само на национално, но и на световно ниво. В рамките на последната глобална среща на високо ниво в Стокхолм бе разисквано, че глобалната тенденция за съсредоточаване на все по-голям брой хора в градовете поставя нови предизвикателства пред безопасността на движението.

Участниците в заседанието се обединиха около мнението, че е важно обучението по безопасност на движението да продължи да се подобрява. Придобиването на свидетелство за правоспособност за управление на моторно превозно средство е само един етап от цялото обучение да бъдем участници в движението, което следва да започва от най-ранна възраст. Именно затова и поставянето на областта във фокуса на политиките през 2020 г. бе едно от консенсусните предложения в рамките на заседанието.

Състоянието на пътната маркировка и сигнализация може да бъде предпоставка за пътни инциденти и по тази причина следва да бъдат търсени механизмите за нейното постоянно подобряване. Заедно с това институциите и неправителственият сектор ще съсредоточат усилия и за информиране на обществото за важността от поставяне на обезопасителни колани не само на предните, но и на задните седалки в автомобилите. Анализът на статистиката на пътните инциденти показва, че средно 100 живота на година можеха да бъдат спасени, ако водачите и пътниците, попаднали в тях, бяха поставили своите колани. Същевременно децата най-често пострадват в пътни инциденти като пътници. Това определя важността на темата техните родители да бъдат информирани и да знаят колко важна е правилната употреба на специализираните детски столчета.

В заседанието участие взеха заместник-министърът на вътрешните работи Стефан Балабанов, заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова, заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ангел Попов, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев, представители на институции, неправителствения сектор, академичните среди и др.