Готова е националната стратегията за повишаване безопасността на движението през следващото десетилетие

С близо 20% са намалели нивата на пътния травматизъм в България през последните 10 години. Това стана ясно от думите на заместник-председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) Анжелина Тотева по време на откриването на Шестата годишна конференция „Безопасна пътна инфраструктура“. Събитието се организира от Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ в гр. Хисаря.

Разработена е Стратегията за безопасност на движението на България за периода 2021 – 2030 г. Документът анализира постигнатите резултати през предходното десетилетие и поставя амбициозни цели за следващото. „Страната ни тръгва от прекалено високи стойности. За пример – в началото на 90-те години, когато по пътищата ни е имало в пъти по-малко автомобили, жертвите от ПТП са надхвърляли 1500 на година. През годините сме намалили тази цифра близо два пъти, но това продължава да е крайно недостатъчно“, подчерта Анжелина Тотева. По думите ѝ е нужно да се постигне устойчивост на резултатите, защото към момента продължава да има месеци с ниски нива на пътния травматизъм и ръст на инцидентите в определени дни.

„Ключовата тема е устойчивост. Устойчивост на мерките, решенията и политиките, които провеждаме“, каза още Анжелина Тотева и допълни, че затова е толкова важна Стратегията като документ, но и нейното реално прилагане в практиката. В тази връзка от ДАБДП предвиждат към нея да има тригодишни планове за изпълнение, които да се актуализират ежегодно – за да има постоянен мониторинг на резултатите и да се взимат всички допълнителни мерки, където това е нужно. „По този начин това няма да бъде поредният стратегически документ, а реален план с конкретни стъпки, който да следваме и да актуализираме в ход“, допълни тя и акцентира, че се надява това да е платформа за обединяване на усилията на всички, които искат да допринесат за повишаване на безопасността на движението у нас. „Стратегическите цели са общи, а в действията за постигането им може да даде принос и неправителственият сектор, отделните институции и обществото като цяло“, каза още зам.-председателят на агенцията.

Тя обърна внимание и на инфраструктурата като ключов елемент за повишаване безопасността на движението. „Винаги, когато има човешки фактор ще има и човешки грешки. Затова е толкова важно да имаме щадяща инфраструктура проектирана да запазва живота. В тази връзка е ключово транспонирането и реалното прилагане на Директива 2008/96, с която да се разшири и обхвата на одитите по пътна безопасност“, коментира Анжелина Тотева и поясни, че текстовете по транспонирането вече са подготвени от екипа на държавната агенция.

 

Конференцията събира на едно място представители на държавната администрация, неправителствени организации, експерти и специалисти по пътна безопасност, както и собственици, и управители на едни от най-големите фирми, занимаващи се с пътно строителство. Форумът предоставя трибуна за свободен обмен на мнения по въпросите, касаещи безопасността на пътната инфраструктура в България, посочват организаторите от браншовата организация.