Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати и система за оценка за длъжността „Главен експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол“

I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а) Допуска до конкурс следните кандидати: 1.…

виж повече

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за длъжността „Младши експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а) Допуска до конкурс следните кандидати: 1. Светла…

виж повече

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-111 от 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Главен експерт” – 2 щ. бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със…

виж повече

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-114/ 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Старши експерт” – 2 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със…

виж повече

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-112/ 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Главен експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със…

виж повече

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-109/ 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Старши експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със…

виж повече