Пътната безопасност трябва да бъде отговорност на цялото ни общество. Това каза Малина Крумова, председател на Държавната агенция Безопасност на движението по пътищата по време на дискусия на тема „Транспортът в ерата на съвременната цифровизация и Индустрия 4.0“. Събитието бе организирано от Русенския университет на 22.04.2019 г. и в него участие взеха представители на институции, неправителствени организации, академична общност и др.
Акцентът на дискусията беше поставен върху електронизацията, дигитализацията и изкуствения интелект като част от бъдещото развитие на транспорта, но и като важен елемент от системите за безопасност на движението по пътищата. „Изключително важно е да успеем да използваме максимално ефективно постиженията във високите технологии в една от най-важните обществени сфери – пътната безопасност“, подчерта Малина Крумова. По думите ѝ сред най-важните приоритети е всички ангажирани в този процес да обменят опит и да се координират усилията за повишаването на безопасността на пътя. „Именно това е и основна задача на Държавната агенция и се радвам, че се организират подобни събития, на които да набелязваме нашите общи бъдещи действия“, посочи още тя.
Участниците в дискусията повдигнаха множество въпроси, свързани с безопасността на движението по пътищата, на които тепърва предстои да се търсят отговори. Сред обсъжданите теми бяха предизвикателствата, които ни предстоят свързани с внедряването на повече иновации за намаляване на рисковете при движение по пътищата, какви са световните тенденции и къде е България спрямо тях.