Във видеото показваме реални ситуации и тестове за рисковете по време на абитуриентските балове – превоз без използване на предпазен колан, в изправено положение или показващи се от прозорците завършващи. Кои са най-опасните моменти и как да ги избегнем – повече във видеото от Росен Рапчев, главен експерт в Агенцията.

#Сподели – накарай повече хора да осъзнаят, че #напътяживотътеспредимство!