Изследванията в областта на пътната безопасност трябва да почиват на утвърдени научни стандарти и ясна методология. Около това мнение се обединиха участниците в Академичния съвет към Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ по време на днешното му редовно заседание. Повод за позицията бяха редица публикации и изказвания в публичното пространство, претендиращи за използване на научен подход, които предоставят непълни или манипулативни твърдения.  

Ролята на Съвета към ДАБДП е именно да обедини водещи специалисти от различни области, свързани с безопасността на движението, които да гарантират застъпването на научния подход в работата на институциите, бяха категорични няколко от университетските преподаватели, включени в него. Те оцениха като ползотворно сътрудничеството с Агенцията и подчертаха, че дори в пандемичната обстановка работата на Съвета не е спирала.  

Три експертни комисии стартират работа в рамките на Съвета. Това решение бе взето в рамките на днешното заседание. Те ще насочат усилия в следните тематични направления: безопасна градска среда; качеството на пътната маркировка в страната; важността от поставяне на обезопасителни колани и използване на специализирани детски столчета. Участниците в тях ще проучат и обединят добрите практики и ще излязат с конкретни предложения за промяна на нормативната уредба и/или методиката на работа в тези области.

Българските университети са готови да подпомогнат Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за разработването на ключови индикатори за безопасността на движението, които ще се прилагат в страните от Европейския съюз. Агенцията е бенефициент по единен европейски проект, който си поставя за цел подобряване на мониторинга на ефикасността на провежданите политики по безопасност на движението в страните членки. В тази връзка в следващите месеци трябва да бъде направена оценка на процента превозни средства, които се движат в рамките на ограниченията на скоростта; процента пътници, които използват правилно обезопасителни колани и системи за обезопасяване на деца;  процента мотоциклетисти и велосипедисти, които носят предпазна каска и др.

По време на заседанието бе обсъдена важността от приемане на Генерални планове за организация на движението във всяка община, като представителите на Академичния съвет изразиха готовност да се включат с конкретни предложения за осъвременяване на нормативната уредба, регламентираща тяхното разработване и утвърждаване. Продължава и работата за създаване на единна база данни с научи разработки, посветени на теми, свързани с безопасността на движението по пътищата – инициатива, която бе стартирана през 2020 г., но поради пандемията бе забавена във времето.

В състава на Съвета са включени представители на акредитираните университети, имащи отношение към темата, както и на Българска академия на науките. Днешното заседание се проведе онлайн и бе водено от председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Малина Крумова.