Как да направим пътищата ни по-безопасни и толерантни към грешките на водачите. Това бе един от основните акценти по време на тридневното онлайн обучение, което екипът на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ проведе за представители на институциите  стопанисващи, пътища в България. В него се включиха близо 400 експерти от цялата страна – представители на Областните пътни управления и общините. 
 
Повече от половината фатални инциденти в глобален мащаб са с уязвими участници в движението – пешеходци, велосипедисти, мотористи и др. Затова е много важно пътищата, особено в населените места, да бъдат проектирани преди всичко за хората, а не за превозните средства, като предвиждат грешките, които участниците в движението могат да допуснат, акцентираха лекторите от ДАБДП. Те дадоха пример с нуждата от повече и по-добре осветени пешеходни пътеки в рамките на населените места, осигуряване на възможности за безконфликтно движение и повече мерки за превенция. 
 
Изследвания показват, че подмяната на настилката не винаги влияе толкова съществено на риска за настъпване на пътнотранспортно произшествие, колкото, например, поставянето на маркировка, отговаряща на всички изисквания, бе един от акцентите по време на обученията. Затова е важно да бъде осъзнато, че „нов асфалт“ не винаги означава „безопасен път“. „Понякога е дори обратното, защото по-добрата настилка може да е предпоставка за увеличение на скоростта и ако обезопасителните елементи не са съобразени с изискванията, може да се стигне до много по-тежки инциденти“, подчертаха експертите от ДАБДП. 
 
Одитите по пътна безопасност са сред най-важните механизми, за да могат стопаните на пътя да са сигурни, че с реализацията на нови проекти се подобрява и безопасността на движение. По тази причина бе препоръчано те да се извършват както на фаза строителство, така и при проектирането на рехабилитация или изграждане на нови трасета. 
 
Много важно е и пътищата да имат осигурена зона за безопасност – пространство, в което няма обекти, в които превозните средства могат да се сблъскат. В случай, че това е невъзможно да бъде осигурено, следва да се поставят ограничителни системи, но само такива, които са тествани и сертифицирани. „Ограничителните системи могат да бъдат заплаха за участниците в движението и дори да причинят нечия смърт, ако не отговарят на най-съвременните изисквания“, подчертаха от ДАБДП. 
 
Сред другите застъпени теми по време на обучението бяха 
  • – организация на движението: защо е важна, основни принципи, нормативна уредба, интелигентни транспортни системи, инспекции и др.; 
  • – участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия; 
  • – разработване на програми за успокояване на движението на входовете в населените места и обезопасяване на неподвижните препятствия в крайпътното пространство, и ограничаване на челните удари по автомагистралите, скоростните, първокласните и второкласните пътища и др. 
Това е второто подобно обучение, което експерти от ДАБДП провеждат за експерти от цялата страна, работещи в областта на безопасността на движението. Подобни обучения ще се провеждат регулярно и ще обхващат различни аспекти от безопасността на движението по пътищата. На база опита от изминалата година ДАБДП разработи и методически указания, с които се уеднаквяват изискванията към работата на областните комисии. С тях се регулира и нивото на представителност на всяка участваща институция, за да бъдат ангажирани експерти на средно и високо управленско ниво, които могат да приведат в изпълнение взетите решения на областно ниво.
 
С цел подобряване на връзката между централна, регионална и местна власт, всички заседания на Областните комисии по безопасност на движението по пътищата вече се провеждат и в онлайн среда, като във всички тях участват дистанционно и експерти от ДАБДП.