Най-малко тежки пътнотранспортни произшествия в Северозападна България през 2020 г. са настъпили на територията на област Видин. Това стана ясно по време на днешното заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. То бе председателствано от областния управител Момчил Станков, а в него участие взе заместник-председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Анжелина Тотева, заместник-областният управител Лъчезар Попиванов, представители на общини и ангажираните институции.

„Въпреки постигнатите резултати, в сравнение със съседните области в региона, следва да се предприемат допълнителни действия за превенция, особено с оглед увеличаващия се трафик“, подчерта Анжелина Тотева. По думите ѝ Видин е и сред областите, в които по време на извънредното положение не се е наблюдавало намаление на пътния травматизъм.

„Много важно е и общините да осъзнаят важността на темата и да я поставят в центъра на политиките, които провеждат“, допълни още тя и цитира статистика, според която около 60% от пътните инцидента в региона са настъпили на територията на населените места. В тази връзка бе коментирано като добър пример фактът, че Видин е областта, в която най-много от общините са въвели вътрешни системи за управление на безопасността при движение по пътищата. Те обхващат различни аспекти – постоянен мониторинг на нарушенията на шофьорите управляващи служебни автомобили, повишаване на компетенциите им, в това число и за оказване на първа помощ и др.

Сред основните проблеми в региона е недоокомплектоваността на екипите на МВР, както и недостатъчното финансиране за поддръжка на инфраструктурата, докладваха от институциите. Предизвикателство е и все по-големия трафик на тежкотоварни автомобили, които преминават през моста „Нова Европа“ при Видин – Калафат. В тази връзка бе коментирана и нуждата от планиране на учения за реакция на институциите от единната спасителна система в рамките на областта при сериозен инцидент на пътя.

Училищата и детските градини провеждат редица инициативи за засилване вниманието на децата и младежите към правилата за движение, които обаче поради Ковид – 19 са били преустановени. В тази връзка бе коментирана възможността да се провеждат различни онлайн активности, в това число и с помощта на интерактивните уроци, които Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ разработи и предостави за свободно ползване. Четири училища в област Видин са спечелили и проекти по обявената от Министерството на образованието и науката програма за изграждане на площадки по безопасност на движението в учебните заведения. Други 17 училища са кандидатствали по нея, но не са били одобрени. В тази връзка бе представен и типовият проект на площадка за игра и обучение, който ДАБДП разработи. Чрез него с много по-малък финансов ресурс, само за материали, може да бъде обособена такава площадка в дворовете на училищата и детските градини, бе коментирано по време на заседанието.

На територията на Област Видин от началото на годината са настъпили 39 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 4 души и са ранени 49 човека. Най-много от тях са настъпили на територията на Община Видин – 27 пътни инциденти.