Днес в София се проведе годишна среща на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) с Областните комисии по безопасност на движението (ОКБДП). Малина Крумова, председател на ДАБДП, поздрави всички участници в работното заседание, като подчерта ролята на ОКБДП по места: „Благодарим за усилията, които полагате ежедневно за повишаване безопасността на движението по пътищата на регионално ниво. Вие сте най-близо до хората, до проблемите им като участници в движението, включително до това къде има повишен риск от ПТП. Сигналите на гражданите не бива да бъдат подценявани, защото те дават ясна представа къде има проблем. Важен елемент от БДП са и проверките на място, за да се оцени нивото на безопасността на участниците в движението и да се предприемат адекватни и навременни дейния по отстраняване на нередностите, където е необходимо. Винаги, когато имате въпроси, ние сме на разположение да помогнем, да отговорим, да дойдем, да съдействаме за намирането на най-правилните решения за пътната безопасност.“

Внимание беше обърнато и на значението на образователните и информационни кампании, които са насочени към цялото общество, и за чиято реализация участието на ОКБДП по региони е от съществено значение. Представена беше инфографиката „Готов ли си за зимата?“, която призовава водачите да се подготвят за шофиране в зимни условия. Представителите на ОКБДП ще се включат в кампанията по разпространението на информационния материал по места.

Заместник-министърът на образованието и науката Мариета Георгиева благодари за доброто партньорство с ОКБДП. „Вратите на българските училища и детски градини са отворени за дейности и инициативи по БДП. Надграждаме усилията, които сме положили до момента, като за следващата година сме планирали нова национална програма, която е изцяло насочена към БДП. Ще продължим инвестициите за изграждане на площадки по БДП в образователните институции, но ще разширим обхвата на програмата с нови дейности, включително интегриране на знанията по БДП и подкрепа на инициативи с участието на повече образователни институции.“ Подчертана беше и ролята на ОКБДП за обезопасяване на зоните около училищата и детските градини.

Представители на Министерството на транспорта и съобщенията и Изпълнителна агенция Автомобилна администрация също се включиха в годишното заседание. Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков подчерта ангажимента на институцията за повишаване нивото на безопасността на движението по пътищата в страната. Министерството участва активно в различни инициативи за БДП, включително в разработването на новата документация за обучението на кандидат-водачите.

Търсенето на решения и работата на терен за осигуряване на безопасността на движението по пътищата е отговорност, която трябва да е споделена от всички. Това каза по време на срещата с ОКБДП комисар Мария Ботева заместник-началник на отдел „Пътна полиция“, ГДНП. Тя призова представителите на местната власт да обърнат внимание на безопасността на работниците на пътя, които едновременно се грижат за БДП, но са и уязвими участници в движението. „Всички тук представляваме институции, които трябва да гарантират живота и здравето на хората. Пожелавам да продължим да работим в тясна връзка за по-добри резултати.“, сподели комисар Ботева. Министерството на вътрешните работи беше представено и от главен инспектор Лъчезар Близнаков, който ръководи Националния координационен център за безопасно движение по пътищата. Екипът на Центъра полага денонощно усилия за осъществяване навременната координация за обезопасяване на местата, където са настъпили ПТП и работи в тясно сътрудничество с всички институции на регионално ниво, включително с ОКБДП.

В рамките на годишното заседание представителите на ОКБДП се запознаха с акцентите от Тригодишния план за действие 2024-2026 г. Бяха обсъдени годишния мониторинг на дейността на ОКБДП, предизвикателствата и добрите практики, които могат да подобрят работата на ОКБДП. Представителите на ДАБДП дадоха насоки и съвети за оптимизиране на процеса на подготовка и представяне на областните план-програми и доклади по БДП чрез електронизация и автоматизация.

Годишна среща на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ с Областните комисии по безопасност на движението