Над 300 заседания на Областните комисии за безопасност на движението по пътищата са проведени през последните три години. Това стана ясно по време на национална среща за обсъждане на състоянието на пътната безопасност и набелязване на мерки на регионално и местно ниво за превенция на инцидентите на пътя през 2023 г. Дискусията бе открита от председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Малина Крумова, а в нея участие взеха представители на всички областни администрации в България.

ДАБДП инициира среща с областните управители за подобряване на координацията в областта на безопасността на движението по пътищата

„Добрата връзка между централна, регионална и местна власт е ключова за постигане на устойчиви резултати в областта на безопасността на движението по пътищата“, подчерта Малина Крумова. Тя даде за пример, че при създаването на Агенцията е имало области, в които не са били провеждани заседания на задължителните комисии по безопасност на движението. „За да имаме ефективно планиране, трябва институциите на регионално ниво да са в постоянен контакт – да обсъждат заедно предизвикателствата и да планират координирани действия. Затова се радвам, че днес можем да отчетем, че всички Комисии в България работят ритмично“, допълни тя.

Според председателя на ДАБДП е много важно да се подобри и уеднакви събирането на информацията за състоянието на безопасността на движението. „За да планираме ефективно, е важно да знаем къде се намираме и къде искаме да стигнем“, обясни тя и допълни, че ДАБДП е провела 6 обучения за експертите по места, като тази инициатива ще продължи и в следващите години. 

ДАБДП инициира среща с областните управители за подобряване на координацията в областта на безопасността на движението по пътищата

По време на заседанието бяха представени новите форми на образци на докладите към ДАБДП (годишна общинска и годишна областна план-програма, както и годишен областен, и годишен общински доклад по БДП), които са оптимизирани, като изключват излишни повторения, облекчават административната тежест и повишават ефективността на работата на секретарите на областните комисии. Беше удължен и срокът за докладване към ДАБДП и бяха планирани общи действия на национално ниво в областта.

ДАБДП инициира среща с областните управители за подобряване на координацията в областта на безопасността на движението по пътищата

На форума присъстваха още заместник-министърът на транспорта и съобщенията Николай Найденов, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ Бойко Рановски, председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ Иво Иванов и Десислава Паунова – член на УС на Агенцията, Алекси Кесяков, съветник на министъра на вътрешните работи и др.