От днес до края на месеца Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ ще проведе серия от обучения по БДП за общинските администрации. Инициативата е част от системната подкрепа, която ДАБДП оказва на местните власти за повишаване квалификацията на служителите в управлението на пътната безопасност.

Темите на тазгодишните обучения са как се обследват пътищата и улиците, какво представлява анализа на риска и по какъв начин се планират мерки за пътна безопасност, които отговорят на критичните нужди. Географските информационни системи и тяхното приложение за регистрирането на данни за качеството на пътната и уличната инфраструктура е тема, която също ще бъде разгледана по време на обученията. Експерти от ДАБДП ще направят демонстрация как се обследва състоянието посредством документиране на геореферирани  пространствени данни.

В допълнение към обучението общините ще получат специално разработен от ДАБДП наръчник с практическо ръководство за управление на БДП. Наръчникът ще служи като помагало на общините във всички фази от инвестиционния процес по БДП.

Обученията ще бъдат общо 6 по следния график:

  • Самоков – 13 – 14 ноември 2023 г.
  • Варна – 16 – 17 ноември 2023 г.
  • Плевен – 20 – 21 ноември 2023 г.
  • Ямбол – 23 – 24 ноември 2023 г.
  • Велико Търново – 27 – 28 ноември 2023 г.
  • Пловдив – 30 ноември – 1 декември 2023 .
ДАБДП провежда обучения по БДП за общинските администрации в България