От началото на годината тежките пътнотранспортни произшествия на територията на Област Ямбол са намалели два пъти в сравнение със същия период на предходната година. Това стана ясно по време на заседанието на Областната комисия по безопасност на движението. То бе председателствано от областния управител Димитър Иванов, а в него участие взеха заместник-председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Анжелина Тотева, представители на общини и ангажираните институции.

Според доклада на Пътна полиция намалелият трафик през месеците на извънредно положение е водеща причина за намаляване и на пътния травматизъм, като основен приоритет е в следващите месеци е със засилен контрол да се запази трайна тенденцията. Изготвен е график за постоянни специализирани полицейски операции, като е в ход поредната масирана акция за контрол на пътя в региона. От началото на годината са регистрирани над 15 хил. нарушения на Закона за движение по пътищата, за което са съставени съответните наказателни постановления и фишове. Създадена е и организация на ГКПП Лесово за връчване и заплащане на глобите по Закона за движението по пътищата, без това да затруднява придвижването на гражданите. Увеличеният контрол дава своите резултати, като през месец юни тенденцията за двойно намаление на пътните инциденти е останала устойчива, отчитат от Пътна полиция.

„Всички мерки свързани с контрола на пътя не целят повече постъпления в бюджета, а нарушителите да усетят последствията от своите действия и да се премахне чувството на безнаказаност. Само тогава санкциите ще имат истински превантивен ефект, каквато е целта им“, подчерта Анжелина Тотева. По думите ѝ това е логиката на инициираните промени в Закона за движение по пътищата от страна на ДАБДП, като с тях размера на санкциите реално ще се намали, но ще се налагат и събират ефективно.

Сред обсъжданите теми бе изваждането на тежкотоварния трафик от населените места, предвид факта, че през територията на областта преминава връзката на АМ „Марица“ с ГКПП Лесово. Обсъдена бе необходимостта от успокояване на движението при навлизане в населени места, чрез кръгови кръстовища, стеснения, изкуствени неравности, както и с промяна на средата, която да напомни на водачите, че трябва да намалят скоростта (полагане на вертикална маркировка и други). Наложителното изграждане на околовръстен път – юг на град Ямбол, бе сред другите обсъждани теми. Повдигнат беше е и въпросът за незадоволителното състояние на път I-7 от с. Окоп до гр. Елхово, както и нарушеното експлоатационно състояние на път II-53 Сливен – Ямбол, чиято рехабилитация се очаква да стартира. Сериозен проблем е липсваща маркировка на някои от основните пътища в областта, особено предвид честите мъгли, които се образуват в района на р. Тунджа. Докладвано бе, че в спешен порядък се работи за подобряване на маркировката.

По време на заседанието представителите на общините докладваха, че приоритетно са освежили маркировките и пешеходните пътеки, както и са концентрирали ресурси за подмяна или поставяне на нови обезопасителни съоръжения в районите около училищата. Направен бе и анализ на причините за възникналите пътнотранспортни произшествия на територията на областта през тази и предходната година, като бяха набелязани мерки за повишаване на превенцията.