Пешеходец ударен от автомобил движещ се със скорост от 30 км/ч има 90% шанс да оцелее. Ако превозното средство се движи само с 20 км/ч повече, шанса за него намалява над 3 пъти. Това акцентира Иван Петков, експерт в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ по време на семинара “Безопасно велосипедно и пешеходно придвижване”. Събитието се организира в рамките на Европейската седмица на мобилността от Столична община.

Акцент в презентацията му бяха добри практики при управление на безопасността в градски условия, а едно от основните послания – има причина да бъде „30“ ограничението в жилищните зони и в близост до училища и детски градини.

В световен мащаб градовете стават все по-гъсто населени. В резултат се увеличава движението на всички превозни средства и пропорционално нарастват предизвикателствата пред пътната безопасност. Същевременно нашата градска среда е проектирана преди десетилетия и днешната ситуация поставя нови предизвикателства. Тяхното решение трябва да бъде търсено както с инфраструктурни подобрения, така и с реорганизация на движението, обясни той.

По думите му, добрите европейски примери са тези, при които водача веднага разбира, когато е навлязъл в жилищна зона, защото своевременно се променя заобикалящата го среда. Добрите практики са и с организационни решения водачите да бъдат принудени инстинктивно да намалят и да засилят вниманието си – завои, промяна на организацията на паркиране от двете страни на платното за движение и др.

Друг акцент в неговата презентация бе важността от по-добра видимост на местата определени за пресичане. Като пример бе дадено тротоарите при пешеходни пътеки да бъдат изнесени напред – по този начин платното се стеснява, което кара водача да намали, а пешеходеца има много по-добра видимост към превозните средства. Друга инфраструктурна мярка целяща подобен резултат е изграждане на пешеходни острови с промяна в траекторията на движение, за да се обезпечи по-добра двупосочна видимост. Традиционни мерки като подобряване на осветеността на тези места и поставяне на настилки, които съкращават спирачния път, също бяха коментирани като много належащи.

Препоръка на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ е одитите по пътна безопасност, които в момента се прилагат на част от републиканската мрежа, да обхванат и общинските улици. Употребата на мобилни устройства бе определено като еднакво опасно от всички участници в движението. „Ние като агенция последователно се стремим да засилим вниманието на хората и да ги убедим колко е опасно да четат или пишат съобщения на мобилните си телефони докато шофират. За съжаление в света има и редица фатални инциденти с пешеходци, които са пресичали гледайки в своя телефон и просто не са видели връхлитащата ги кола“, подчерта Иван Петков.

Отделено бе внимание и на велосипедистите, а продължаване на изграждането и обособяването на велоинфраструктура бе определено като приоритетно, за да се насърчат повече хора да използват този екологичен начин на предвиждане в градски условия.