Считано от 13 юни 2024 г., Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ е новата национална контактна точка в България за Европейската харта за пътна безопасност. Това е най-голямата платформа на гражданското общество за пътна безопасност, с повече от 4 000 членове. Разнообразната общност от членове на Хартата се състои от компании, неправителствени организации, национални, регионални и местни власти, изследователски институции, университети и училища. Уебсайтът на платформата (https://road-safety-charter.ec.europa.eu/) служи за споделяне и обмяна на опит, по-конкретно за:

  • Активност и подкрепа на сдружения, училища, университети, фирми от всякакъв тип и размер, както и национални и местни власти при провеждането на дейности за безопасност на движението по пътищата;
  • Популяризиране приноса на гражданското общество към безопасността на движението по пътищата ;
  • Разпространение и споделяне на знания по проблемите на безопасността на движението по пътищата в Европейския съюз;
  • Подкрепа за реален диалог за трансфер на опит и практики в областта на безопасността на движението по пътищата на всички нива на управление в Европейския съюз.

Мисията на Европейската харта за пътна безопасност е допълнително да насърчи, стимулира и разшири общността, която работи за постигане на общата Европейска визия за намаляване на смъртните случаи и тежките наранявания с 50% между 2020 г. и 2030 г. и крайната цел – без загинали по пътищата на ЕС до 2050 г.

В тази връзка се провеждат ежегодни Награди за високи постижения в областта на безопасността на движението по пътищата, които поощряват усилията на различни организации за постигането на общоевропейската цел – 0 загинали по пътищата до 2050 г. Повече за условията и критериите може да прочетете тук. Крайният срок за подаване на документи е удължен до 24 юни 2024 г.

Практическа информация за участие в конкурса:

∙ Наградите са достъпни само за членовете на Европейската харта за пътна безопасност. Ако все още не сте член, можете да се регистрирате тук, и след това да подадете заявка за участие в конкурса.

∙ Регистрираните членове трябва да влязат в своя акаунт в Хартата и да изберат “Add a new award submission” в “My account”.

∙ Може да получите и директен достъп до заявлението за участие в конкурса тук, но преди това трябва да сте влезли в своя профил.

∙ Кандидатите могат да изпращат материали на всеки официален език на ЕС.

∙ Ако се нуждаете от помощ при подаването, можете да се свържете с бюрото за помощ на Хартата на адрес ersc-helpdesk@ricardo.com.