В нов конкурс за създаване на талисман по безопасност на движението по пътищата могат да се включат всички училища в България. Учениците от всяко училище ще участват като отбор и ще приложат своите знания за безопасно движение в разработването на авторски „Талисман, който ни пази на пътя“. Конкурсът ще мотивира децата чрез преживяване да научат повече за безопасността на движението по пътищата, ще промени нагласите им към нарушителите, както и ще развие творческите им умения.

Конкурсът е организиран от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ в партньорство с Министерство на образованието и науката, Държавна агенция за закрила на детето и Асоциацията на българските анимационни продуценти. Шестчленно жури ще оценява работата на учениците. Победителят и талисманът, който ни пази на пътя, ще станат известни в Националния ден на безопасността на движението по пътищата – 29 юни 2024 г.

Изграждането на правилни навици и поведение на пътя у децата още от ранна възраст е важна отговорност както на родителите, така и като част от образователния процес в училище. За да бъдат възприети и приложени знанията за безопасно поведение на пътя, е необходимо те да бъдат поднесени по правилен, интересен и занимателен начин. Участието в конкурса дава именно тази възможност.

Правилата за участие в конкурса може да видите по-долу.