Днес, 19-ти ноември е Световния ден за възпоменание на загиналите при пътнотранспортни произшествия. Днес е ден, в който всеки трябва да се замисли както може да направи, за да повиши безопасността на всички участници на пътя и каква е личната отговорност, която имаме като членове на обществото.

По данни на МВР през месец октомври са настъпили 174 ПТП с блъснати пешеходци. Това е най-черният месец за пешеходците през цялата 2023 година. В произшествията са загубили живота си 13 души, а 174 са ранени.

В населените места са настъпили 6 произшествия със загинали пешеходци, 4-ма в светлата част от денонощието и 2-ма в тъмната. Извън населените места са настъпили 7 ПТП със загинали пешеходци, като 2-ма са в светлата част от денонощието и 5-ма в тъмната част.

Само в 8 от случаите на блъснати пешеходци самите те са виновни за произшествията, в останалите случаи основната причина е нарушение на правилата за движение от страна на водачите на МПС.

За безопасността на пешеходците е важно да се спазват основните правила с цел безопасно придвижване и намаляване риска от настъпване на инциденти. Едно от основните правила за повишаване безопасността на пешеходците, особено през зимните месеци е

Носенето на светли и ярки дрехи, както и светлоотразителни елементи

При движение на пешеходци в тъмните часове на денонощието или при мрачно време е от значение да останат видими за водачите. Шофьорите успяват да забележат и да реагират на пешеходец, носещ ярко или светлоотразяващо облекло, което им дава повече време да коригират скоростта или посоката на движение при необходимост.  Светлоотразителните материали отразяват светлината обратно към нейния източник и открояват пешеходеца на фона на фаровете на превозните средства. Това спомага пешеходците да бъдат видени от шофьорите, дори от по-голямо разстояние, но пешеходците не трябва да излизат бързо и непредвидимо на пътя.

Децата са бързи и пъргави и има голям риск, ако са с тъмни дрехи, да не бъдат забелязани, когато стъпват на пътното платно. Този риск се повишава многократно в условия на слаба видимост, мъгла, дъжд, сняг, тъмнина. Носенето на ярки или светлоотразителни дрехи несъмнено прави децата по-видими за шофьорите, намалявайки риска от злополуки. Светлоотразителните материали правят децата по-лесно забележими, дори когато се движат по тротоара и наближават пътното платно, което дава повече време за реакция от страна на водачите. Обучението на децата да носят ярки или отразяващи дрехи възпитава чувството за лична отговорност за тяхната безопасност. Учи ги на добри навици още от ранна възраст, като ги насърчава да бъдат проактивни в предприемането на стъпки за подобряване на безопасността им на пътя.

Спазването на правилата за безопасност на пътя, те пазят всеки един, като за пешеходците е важно да:

  1. Преди да пресечеш да се увериш, че водачът на приближаващото превозно средство те е видял и е спрял, за да ти даде път. Търсете визуален контакт с водачите на превозни средства преди да пресечете. Това е от ключово значение за безопасността на пешеходците. Пешеходната пътека не е щит!
  2. Пресичаш само на предвидените места. Не може да се пресича улицата, където е по-удобно или по-напряко. Използвайте обособените места, пешеходни пътеки, подлези и надлези.
  3. Останете фокусирани върху пътя и заобикалящата ви среда. Не използвайте мобилни телефони или други електронни устройства, докато пресичате улицата. Вниманието ви трябва да е на пътя, да виждате и чувате автомобилите, шума от спиращи автомобили, клаксони или друго.
  4. Дори да свети зелено, преди да тръгнеш да пресичаш трябва да си сигурен, че превозните средства са спрели и водачите те виждат.
  5. Когато си с деца и пресичате, то ги дръж за ръка здраво и контролирай поведението им. Фокусът на внимание на децата много бързо се променя и може да решат да тръгнат в друга посока. Важно е да се обяснява на децата как и къде е правилно да се пресича, за да се повиши тяхната бдителност и безопасността им на пътя.

Доказано е, че ако детето играе ролята на възрастен, оглежда се и казва кога е безопасно да се пресече, то до 9-тата си годишна вече има изграден навик за безопасно пресичане и отговорност за околните.

Когато възрастен нарушава правилата дори да е безопасно в конкретната ситуация, той дава лош пример на децата. Неговият пример може да бъде последван от дете, което не може да оцени ситуацията на пътя и да рискува безопасността си.

  1. Възрастните хора често пресичат пътното платно по-бавно. Винаги, когато е възможно е добре да използват изградените пешеходни подлези и надлези, защото те са по-безопасни и без преминаващи превозни средства. Добре е да се търси място за пресичане, където има повече пешеходци, които при необходимост могат да окажат съдействие.

ДАБДП предупреждава водачите на МПС да спазват стриктно правилата за движение, особено по отношение на най-уязвимите участници в движението – пешеходците. Най-важното е водачите да отстъпват предимство, да съобразяват скоростта на движение с всички особености на градската среда и да спазват ограниченията на скоростта.

ДАБДП призовава служителите в общините да проверят сигнализацията и осветлението на местата за пресичане и да направят всичко възможно за привеждането им съответствие с нормативните документи.