Намаляване на максималната скорост за движение по автомагистралите, разширяване на списъка с нарушения, за които се отнемат контролни точни, както и с въвеждане на изискване младите водачи да шофират с придружител през нощта. Това са част от допълнителните мерки, които Министерство на вътрешните работи предлага да залегнат в Закона за движение по пътищата. Те бяха представени по време на форум в Министерския съвет с участието на институции, пътни експерти и неправителствени организации.

Предлага се да бъде определена и по-ниска стойност на концентрация на алкохол в кръвта. Очаква се тя да бъде 0.2 промила и да важи за млади водачи и водачи, превозващи товари и пътници, какъвто е опита в други държави от ЕС. Наред с тези промени се обсъжда и въвеждането на „Зона 30“ в централните части на градовете.

Ефектът от предприетите от МВР спешни действия, както и от други институции в момента е предмет на анализ в рамките на междинна оценка, която Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ извършва на изпълнението на Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата и плановете към нея. По отношение на предложените на форума мерки е необходимо да се проведе широк експертен дебат и да се изследва тяхната приложимост на българска почва.

„Все още сме далеч от заложените цели по отношение безопасността на пътя, а това означава, че трябва да увеличим усилията по заложените в Стратегията приоритети. Промяната изисква време и не може да стане за ден или два. Само със системен анализ и дългосрочна работа, можем да постигнем стратегическите цели, които сме си поставили“ каза Малина Крумова, председател на ДАБДП. „Въпреки, че диалогът все още не е на необходимото ниво, промяна има, както във взаимодействието между институциите и гражданския сектор, така и в чувствителността на обществото по темата.“ отбеляза още тя.

Форумът бе открит от заместник-министър председателя и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, а в него участие взеха и народни представители, заместник-министрите на вътрешните работи Венцислав Катинов, на регионалното развитие и благоустройството Николай Шушков, на транспорта и съобщенията Николай Найденов, на правосъдието Мария Павлова, на образованието и науката Мария Гайдарова и на здравеопазването д-р Лидия Чорбанова, изпълнителният директор на ИААА инж. Бойко Рановски, както и представители неправителствени организации.