Набелязване на приоритетите за 2021 г. и обсъждане на обобщените данни за 2020 г. бяха сред основните теми на първото заседание на Държавно-обществената комисия по безопасност на движението по пътищата за тази година. То бе ръководено от председателя на ДАБДП Малина Крумова и се проведе онлайн. Участие в него взеха заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова, заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ангел Попов, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев, представители на институции, неправителствения сектор, академичните среди и др.

„През миналата година бе приета Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата за следващото десетилетие, а това е първата година, в която ще следим за изпълнението на плана към нея“, подчерта Малина Крумова. По думите ѝ именно изпълнението на залегналите в нея приоритети и интегрирането им на областно и общинско ниво е сред първостепенните задачи. „В максимално широко обсъждане с неправителствения сектор ще продължим да работим и за подобрение на обучението, по-всеобхватен контрол, качествена инфраструктура и технически изправни превозни средства“, допълни председателят на ДАБДП.

По време на заседанието бяха обсъдени данните за изминалата 2020 г. с детайлен анализ от ДАБДП по вид пътища, области и специфика на пътния травматизъм. На всички участници бе дадено допълнително време за запознаване с материалите и внасяне на предложения, и коментари по тях в едноседмичен срок. Участниците в комисията декларираха воля да работят за създаване на стимули за обновяване на автопарка в страната; за подобряване на условията за обучение на нови водачи, в това число и със създаването на подходяща инфраструктура за това; както и за насърчаване дигитализирането на процеса по провеждане на шофьорските курсове.