Днес ръководството на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ се срещна със заместник главния прокурор Десислава Пиронева, прокурори от ВАП, следователи от НСлС, представители на Министерство на вътрешните работи (МВР) и Националното сдружение на общините в България (НСОРБ). Работната среща на държавните органи се организира във връзка с инициативи за подобряване на пътната безопасност.

Акцент на срещата беше поставен върху подобряването на взаимодействието между институциите. Коментираха се възможностите за осъществяване на обмен на информация с оглед по-добра ефективност на анализите и последващите действия, като целта е ограничаване на пътнотранспортните произшествия в страната. 

По време на работната среща бяха обсъдени правата и задълженията на лицата, които стопанисват пътища, контролът за законосъобразност на актовете на органи на местната власт и на реда, основанията и формата за извършване на нормативно установени действия. Обърнато бе внимание на влиянието на пътната инфраструктура и на техническата изправност на моторните превозни средства върху пътнотранспортните произшествия. Засегната беше и темата за средствата за обезопасяване – колани, каски за мотоциклетисти и велосипедисти.

Председателят на ДАБДП Малина Крумова насочи вниманието към това в процеса на разследванията на катастрофи да се изследва влиянието на пътната инфраструктура върху произшествията. В допълнение беше поставен акцент върху елементите на активна и пасивна безопасност на пътищата. 

Срещата приключи с решение за провеждане на обучения за прокурори от страната и представители на органите, взели участие в днешната работната среща. Обученията ще се проведат в рамките на предстоящите месеци, с лектори от ДАБДП и ВАП, и ще бъдат посветени на проблемите и особеностите при разследването на ПТП.