Във видеото показваме реални ситуации и сравнителни тестове за удар с и без използване на предпазен колан. Също така показваме как да бъде закопчан правилно и някои от често срещаните грешки при поставяне и настройка.

#Сподели – накарай повече хора да осъзнаят, че #напътяживотътеспредимство!