Докладът представя основни данни за настъпилите пътнотранспортни произшествия и характеристиките на пътната обстановка в страната за изминалата година, както и отчита мерките, включени в Плана за действие за 2022 г.

Общият брой на пътнотранспортни произшествия (ПТП) в страната за 2022 г. (с пострадали и с настъпили материални щети) е 67 683 – с 24.4% по малко спрямо 2019 г. (89 549). Регистрира се и намаление от 15.4% на загиналите, както и от 1.8 % на тежко ранените. ПТП с пострадали са 6 609, което е намаление спрямо средната стойност за десетилетието 2011-2020 г. (6 727). ПТП със загинали през 2022 г. наброяват 460, като вследствие на 50 от тях живота си за загубили повече от един участник в движението. От всички настъпили ПТП са ранени 8 422 лица, от тях – 1 766 тежко. Загиналите наброяват 531 души. Наблюдават се редица положителни тенденции в състоянието на безопасността на движението по пътищата, но е налице колебливост, което не позволява да се изведат заключения за трайно подобряване на безопасността.

Документът разглежда състоянието на републиканските пътища и за пръв път представя всеобхватни данни за състоянието на общинската пътна и улична мрежа в страната, както и предизвикателствата пред управлението на пътната безопасност по места.

За да подпомогне постигането на национални цели в областта на БДП, докладът представя ключови констатации, изводи и препоръки за последващи действия, които да направляват общодържавните усилия за опазване на човешките живот и здраве на пътя през следващата 2024 г. и занапред.

Докладът и приложенията към него можете да намерите тук.