В нов доклад относно състоянието на безопасността на мотоциклетите в Европа Европейският съвет за транспортна безопасност (ЕСТБ) призовава Европейския съюз и европейските национални правителства да направят спирачните системи против блокиране на колелата (ABS) задължителни за всички нови мотоциклети и управлението на мотопеди да става възможно след практически изпит и при минимална възраст от 16 години.

В доклада се констатира, че за последните 10 години над 45 000 са загиналите в ПТП-а  с мотоциклет или мотопед в ЕС, като 9 от 10 са мъже. През 2021 г. 3 891 души са загинали по време на управление на мотоциклет или мотопед в ЕС, около 90% от които са мъже. Тази цифра е с 25% по-ниска в сравнение с предходното десетилетие. Според авторите тази положителна статистика за по-малкия брой смъртни случаи може да се дължи на промените в изискванията на ЕС за издаване на свидетелства за управление през 2013 г. и въведените етапи за придобиване на пълноправно свидетелство за управление на най-големите и най-мощни мотоциклети. 

Минималната препоръчителна възраст за управление на мотопед в ЕС понастоящем е 16 години, но в няколко държави тя все още е 14 години, без преминаване на практически изпит. Според ЕСТБ практическият изпит следва да бъде задължителен и всички държави следва да прилагат препоръчителната минимална възраст от 16 или повече години.

Други препоръки в доклада са задължителните технически прегледи да се изискват за всички мотоциклети и мотопеди, както и да се наблегне върху проверката дали превозните средства не са били модифицирани за по-високи скорости. Понастоящем Европейската комисия преразглежда правилата относно прегледите на превозните средства, като тази година се очаква предложение.

Националните правителства следва да разработят по-добър контрол на ограниченията на скоростта, приложими за мотоциклетистите, който да отчита факта, че мотоциклетистите покриват лицето си с каски, така че не могат да бъдат идентифицирани в държави, които изискват идентифициране на водача при налагането на санкции. Преглед на 61 международни проучвания в доклада доказват, че носенето на каска намалява риска от фатален изход при инцидент с мотоциклет с приблизително 42%, а рискът от тежка травма на главата с около 69%.

Следва да се подобри контролът върху носенето на каски, както и националните правителства заедно с ЕС да насърчат информирането на потребителите относно показателите за безопасност на каските, жилетките с въздушни възглавници и други предпазни средства.

Производителите на автомобили, микробуси и камиони също трябва да подобрят разпознаването на мотоциклетисти чрез технологии за безопасност, като например автоматизирано аварийно спиране.  

В доклада се насочва вниманието и върху доставчиците, управляващи велосипеди и мотоциклети. Те са изправени пред „перфектна буря“ от рискови фактори, включително разсейване от мобилни приложения, натиск за бързи доставки, липса на предпазни средства и слаб контрол върху състоянието на превозните средства.

Джени Карсън, ръководител на програмата на ЕСТБ за индекса за безопасност на движението по пътищата, коментира: „През последните години в безопасността на движението по пътищата се отделя по-малко внимание на мотоциклетистите. Съществуват обаче няколко интелигентни и прости мерки, които могат да бъдат предприети за намаляване на неприемливия брой смъртни случаи всяка година. Някои от тях са очевидни, като например да не се позволява на деца на възраст 14 години да управляват мотоциклет. Други изискват нововъведения, например да се гарантира, че мотоциклетистите могат да бъдат санкционирани за превишаване на ограничението на скоростта като всеки друг участник в пътното движение.”