Нов кабинет за интерактивно обучение по безопасност на движението днес бе официално открит в столичната детска градина № 186 „Деница“. В него ще се обучават около 200 деца, посещаващи градината, във всички възрастови групи – от 3 до 7 години. Ще се провеждат различни ролеви игри, с които да се придобият и повече практични знания.

Детската градина е сред добрите примери за активно обучение на децата от най-ранна възраст за правилата за движение. На нейна територия има площадка за обучение по безопасност на движението оборудвани със знаци, светофари и дори електрически автомобили и велосипеди. С откриването и на специализиран кабинет ще се подобри обучението и в студените и дъждовни дни, в които децата не могат да използват откритите площадки. Също така ще се обогати учебният процес с нови форми на демонстрации.

Децата възприемат най-много знания чрез практиката и в този смисъл подобни възможности за обучение са изключително важни за формиране на отношение и знания от най-ранна възраст, коментира Росен Рапчев от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Той поздрави и директора на градината Антоанета Кръстанова за последователните усилия за обучението на децата за правилата за движение и постигнатите резултати.

По случай Националния ден на безопасността на движението по пътищата – 29 юни, днес в детската градина бе организиран и празник на пътната безопасност. Децата показаха колко много знаят за правилата за движение в рамките на няколко състезания, а най-добрите от тях получиха редица награди. Гости на събитието бяха и заместник-кметът на Столична община Кристиян Кръстев, инспектор Мария Ботева от отдел “Пътна полиция” към ГД “Национална полиция”, боксьорите Кубрат и Тервел Пулеви и други.