По повод получени писма от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и Областна дирекция на МВР – Хасково, днес се проведе среща за набелязване на допълнителни мерки за повишаване на пътната безопасност в област Хасково. В нея участие взеха областният управител д-р Стефка Здравкова, заместник-председателят на ДАБДП Анжелина Тотева, директорът на Областна дирекция на МВР – Хасково ст. комисар Ангел Цанков, директорът на Областно пътно управление – Хасково Радостин Ламбрев и ръководителят на Метеорологична обсерватория – гр. Хасково Спас Александров.

Основна тема на заседанието бе подобряване на безопасността на движението на територията на областта, с фокус върху АМ „Марица“ и рискови участъци от Републиканската пътна мрежа. На заседанието бе взето решение, в срок до 15 май 2020 г., органите на Пътна полиция Хасково, съвместно с представители на Областно пътно управление – Хасково, да изготвят доклад за проблемните участъци на територията на АМ „Марица“ с набелязване на краткосрочни мерки за повишаване на безопасността.

„В най-кратки срокове е целесъобразно поставянето на информационни табели с променливо съдържание, които в дългосрочен план да станат част от цялостна Интелигентна транспортна система на автомагистралата. С тях ще се информират своевременно водачите за промените в пътната обстановка, в това число за наличие на мъгли или други предпоставки за възникване на рискови ситуации на пътя“, подчерта Анжелина Тотева.

На заседанието бе обсъдена и ефективността и резултатите от временния паркинг, който се намира на територията на бившето военно летище Узунджово.