ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

 

за длъжността „старши юрисконсулт” – 1 бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от оценяване по чл. 33 от НПКПМДСл

Коефициент

Резултат от оценяване –   интервю

Коефициент

окончателен резултат

1

Вх.№01-277/18.04.2022г.

4

3

4,91

4

31,64

2

Вх.№01-295/26.04.2022г.

4

3

4,57

4

30,28

3

Вх.№01-292/26.04.2022г.

4

3

4,66

4

30,64

 

На основание чл. 44, ал. 1 от НПКПМДСл и въз основа на постигнати резултати, конкурсната комисия класира от първо до трето място следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

Окончателен резултат

1

Вх.№01-277/18.04.2022г.

31,64

2

Вх.№01-292 /26.04.2022г.

30,64

3

Вх.№01-295/26.04.2022г.

30,28

 

          Комисия в състав: /п/