Онлайн модул на сайта на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ обединява всички предвидени санкции и наказания при нарушения на пътя. Целта е всеки водач, а и останалите участници в движението, бързо и лесно да могат да проверят предвидените глоби за всяко нарушение на пътя.

Санкциите и наказанията предвидени в Закона за движение по пътищата и Наказателния кодекс имат една основна функция – превенция. С тяхното определяне и налагане не се цели повишаване на приходите в бюджета, а недопускане на нарушения, които могат да доведат до тежки пътнотранспортни произшествия със загинали и ранени, подчертават от Агенцията. За да бъде ефективна превенцията обаче е важно водачите в частност и обществото като цяло да бъдат добре информирани за последствията произтичащи от техните действия или бездействия. Именно затова е разработен онлайн модула, а в него предвидените наказания са разделени по вида нарушения.

От Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ припомнят, че на интернет портала на Министерството на вътрешните всеки водач може да провери дали има наложени санкции, които все още не са му били връчени.