Онлайн модул показва всички предвидени санкции и наказания при нарушения на пътя

Онлайн модул на сайта на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ обединява всички предвидени санкции и наказания при нарушения на пътя. Целта е всеки водач, а и останалите участници в движението, бързо и лесно да могат да проверят предвидените глоби за всяко нарушение на пътя. Санкциите и наказанията предвидени в Закона за движение по…