На 15 ноември 2020 г. се отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.

С отбелязването му държавите по света целят акцентиране на вниманието на обществото към проблемите на пътния травматизъм. Огромните цифри са стряскащи, но те трудно стигат до съзнанието ни. Човек често се води от мисълта, че „на мен няма да се случи“. Но това се случва всеки ден на десетки хора в България и на стотици в света. Затова едно от най-важите неща е заедно да накараме хората да мислят по различен начин: „Как да избегна да се случи на мен?“ Да бъдем подготвени, знаещи и можещи на пътя, спазващи правилата и толерантни към чуждите грешки.

Според данните на Световната здравна организация – приблизително 1,35 милиона души загиват всяка година вследствие на пътнотранспортни произшествия, а други 50 милиона са ранени. Дори в Европа, която се сочи за пример, цифрите са стряскащи. В ЕС през 2018 г. 25 100 души са загубили живота си, а около 135 000 души са тежко ранени при инциденти на пътя.

През изминалото десетилетие средният темп на намаление на пътнотранспортния травматизъм в Европа е 20%. Толкова е отчетеното намаление и в България. Страната ни е една от малкото държави, която успява да изпълни общоевропейския критерий за 20% намаление на тежко ранените при пътни инциденти през изминалото десетилетие. Въпреки това нивата на пътния травматизъм в страната ни остават неприемливо високи.

През първите 10 месеца на годината се наблюдава съществено намаление на пътния травматизъм от около 30%. Част от тези резултати са следствие на по-малкото пътувания през първото полугодие на 2020 г., но тенденцията се запази и през лятото, когато трафикът бе интензивен. През месеците юни-юли-август намалението е около 30% в сравнение със същия период на миналата година.

Данните на СЗО показват, че нараняванията при ПТП са водещата причина за смъртност във възрастовата група от 5 до 29 години. По тази причина голяма част от усилията на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ през тази година бяха насочени към засилване вниманието на родителите, популяризиране на важността от правилната употреба на детски столчета и обезопасяване на децата в автомобила. Разработена бе и цялостна Концепция за подобряване обучението по безопасност на движението по пътищата, която да обхване всички етапи – от предучилищната възраст до шофьорските курсове.

Докато при пътуванията по републиканската пътна мрежа се отчита намаление в много от месеците на годината, в големите градове в България се наблюдава тенденция за увеличение на трафика. По тази причина се предприемат редица действия за повишаване безопасността в градски условия. Статистиката от минали години показва, че около 60% от инцидентите със загинали и ранени настъпват на територията на населените места и е от ключова важност общините да предприемат повече целенасочени усилия за повишаване на пътната безопасност. Процес, в който преминава в координация с ДАБДП.

Човек винаги ще допуска грешки на пътя. Затова трябва да се предприемат повече инфраструктурни решения, с които постоянно да се повишава пътната безопасност. Това заедно с факторите по-ефективен контрол, по-подготвени водачи и технически изправен автопарк са ключови за подобряване на безопасността на движението. Само с координирани действия във всяка от тези области може да се постигне устойчиво намаление на инцидентите със загинали и ранени. Това разбиране е заложено и в основата на разработената и приета Стратегия за повишаване безопасността на движението по пътищата на Република България за следващото десетилетие.
„Много важно е да осъзнаем, че пътнотранспортният травматизъм не е просто статистика, която чуваме да се съобщава в медиите. Това са реални човешки съдби, много от които унищожени заради поемане на ненужен риск, разсеяност или грешка на пътя. През 2020 г. мотото на пътната безопасност в България е „На пътя животът е с предимство“ – нека наистина вникнем в значението му и да пазим себе си, близките ни и другите участници в движението“, е общото послание на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ по повод Деня.

Началото на инициативата е поставено през 1995 от Европейската федерация на жертвите при ПТП (FEVR), като през първите години се отбелязва само на Стария континент. Много бързо добива глобална популярност и през 2005 г. е обявен с резолюция на ООН за Световен ден за възпоменание, който се отбелязва всяка година на третата неделя от месец ноември. През тази година инициативата преминава под мотото „Помним, подкрепяме, действаме“ („Remember Support Act“). Помним (тези, които са загинали), Подкрепяме (тези, които са пострадали), Действаме (за по-добра реакция при катастрофи). Целта е да се засили вниманието както към жертвите на пътнотранспортния травматизъм така и към работата на екипите от веригата за реакция, които много пъти рискуват своя живот, за да спасят чужд. На сайта на ДАБДП е отделена секция посветена на Деня и на тези хора.

 

Отбелязваме Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия