Нова лаборатория към катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ в УАСГ за изпитвания, свързани с проектирането, строителството и поддържането на транспортна инфраструктура бе официално открита днес. На събитието присъстваха министърът на транспорта, инфомрационните технологии и съобщенията Росен Желязков, заместник-председателят на Държавна агенция „Безопансност на движението по пътищата“ Анжелина Тотева, председателят на Комисията по образование и наука в НС Милена Дамянова, проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов, ръководител на катедра „Пътища“ в УАСГ и др.

Ректорът на УАСГ проф. д-р инж. Иван Марков, запозна гостите с възможностите, които лабораторията предоставя за изпитания, свързани с проектирането, строителството и поддържането на транспортната инфраструктура. Основната ѝ дейност е насочена към научноизследователски проекти за обогатяване на съвременното изграждане на пътища чрез сътрудничество и реализиране на взаимни проекти със строителните фирми и с чуждестранни лаборатории.

текст