Пешеходците са най-уязвимата група на пътя, а за съжаление най-много са инцидентите с възрастни хора и деца. Колко е важно да бъдем толерантни, превозните средства да се движат по-бавно в конфликтни точки на града и да пресичаме на определените за това места – вижте в съвместната ни рубрика с БНТ.