Площадка за интерактивно обучение по безопасност на движението по пътищата бе открита в столичното 54-o СУ „Свети Иван Рилски“. На нея, в обезопасена среда, повече от 600 деца ежегодно ще учат правилата за движение и основните пътни знаци. На откриването ѝ днес присъстваха заместник-кметът на Столична община Кристиян Кръстев, Росен Рапчев от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, преподаватели и ученици, и др.

„Статистиката показва, че средно 140 пешеходци загиват при пътни инциденти в България на година. Затова е много важно да обръщаме внимание на най-уязвимите групи, каквито са и децата, как да се движат безопасно в града и да ги научим от най-малки да спазват правилата“, коментира Росен Рапчев пред медиите след края на събитието. Анализ на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ показва, че 22% от фаталните инциденти на пътя през последните 10 години са с пешеходци. „Причините за пътнотранспортните произшествия са комплексни, но е много важно и водачите, и пешеходците да бъдат много по-внимателни“, подчерта експертът.

По данни на Министерството на образованието и науката само през тази година 50 подобни площадки се изграждат в столичните училища. За да подпомогне този процес, екипът на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ разработи типов проект на площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата, който е предоставен за свободно ползване. Той е публикуван на сайта на Агенцията, като е предоставена техническа възможност размерите му да се променят в зависимост от особеностите на мястото, на което се разполага. По този начин отпадат разходите за проектиране на всички детски градини, училища и организации, които искат да изградят подобна площадка.

Изграждането на площадката за обучение в 54-о СУ „Свети Иван Рилски“ е част от проект по Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение. Финансирането е в размер на 9 042 лв. и е осигурено от Столична община, Министерството на образованието и науката, и самоучастие на училището. Със средствата са закупени и велосипеди, и детски електрически автомобили, с които да се извършва практическото обучение. Предвижда се в рамките на проекта да се организират ролеви и ситуационни игри, състезания, викторини, моделиране на пътнотранспортни ситуации, разработване на филми, презентации, уроци и др. Всички активности на училището в областта се реализират в тясно сътрудничество със Съвета по безопасност на движението на деца в София при Столична община.