Повече от 100 заявления от общини за финансиране за провеждането на одити за пътна безопасност на пътната им мрежа са получени в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Това съобщи заместник-председателяt на Агенцията Анжелина Тотева, която взе участие в редовно заседание на Комисията по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм към Националното сдружение на общините. Днешната онлайн дискусия бе посветена на темата за пътната безопасност и отговорностите на местните власти към нея.

Преди месец ДАБДП стартира процедура, по която българските общини да кандидатстват за провеждането на експертните одити. Отпуснатото от държавния бюджет с Постановление на Министерски съвет от 14 април 2021 г. общо финансиране по процедурата е в размер на 100 хил. лв., а максималната сума, за всеки отделен одит е до 7 хил. лв. „Сериозният интерес към процедурата показва, че общините са активни в процеса по повишаване на безопасността на тяхна територия и са важен аргумент за търсене на повече възможности в бъдеще за финансовото им подпомагане в тази посока“, коментира Анжелина Тотева.

Над 60% от пътните инциденти със загинали и ранени настъпват на територията на населените места, стана ясно по време на срещата. Заместник-председателят на ДАБДП призова експертите на общините да правят всичко по силите си за решаването на проблемите свързани с пътната безопасност и се ангажира, че Агенцията ще ги подпомага в тяхната дейност. „Експертите ни са винаги готови да окажат методическа помощ, за обсъждане на конкретен проблем или да Ви посетят на място, за да Ви подпомогнат в работата Ви“, подчерта тя.

В рамките на заседанието експерти от ДАБДП направиха презентация за компетенциите на общините произтичащи от Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата 2021 – 2030 г. и акцентираха на важността от създаването и регулярните заседания на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата.