Изследвания показват, че поставянето на шумни маркировки може да намали с до 40% вероятността от настъпване на ПТП и са особено важни за превенция на инциденти свързани с умора или разсейване на пътя. Затова изискването се включва при изграждане на пътни участъци с интензивно движение и е толкова важно постоянно модернизиране и доизграждане на пътната ни мрежа. Това подчерта заместник-председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Анжелина Тотева по време на откриването на XIII Националната конференция по транспортна инфраструктура с международно участие.

„Инвестициите, които изисква пътната безопасност са наистина огромни, но трябва постоянно да се стремим да подобряваме инфраструктурата и да въвеждаме повече мерки за превенция“, подчерта Анжелина Тотева. Тя даде пример и с организацията на работата при ремонт на пътя – при такава дейност през последните 10 години животът си са загубили 16 работници, а ранените са 94. „Докато в темата за пътната безопасност при изграждането на нова инфраструктура обикновено става дума за големи инвестиции, тук много повече говорим за под-добра организация и осъзнаване на опасностите от това, което правим“, допълни зам.-председателят на ДАБДП. По думите ѝ един сред основните приоритети е да има целеви бюджет на национално ниво за пътна безопасност, а одитите по пътна безопасност да разширят своя обхват и значение.

За първите 8 месеца на годината, установените нарушения на скоростта от Пътна полиция са над 600 хил., стана ясно от нейното изказване. „Поведението на хората е също пряко свързано с безопасността на движението. Затова трябва да предприемаме мерки във всички сфери имащи отношения към нея, в това число и повече инфраструктурни решения за успокояване на скоростта“, каза още Анжелина Тотева. Заместник-председателят на ДАБДП призова и всички строители да не забравят, че зад статистиката на пътния травматизъм стоят реални хора и хиляди човешки съдби, да не допускат никакви компромиси и да продължат да се усъвършенстват.

В откриването на събитието участие взеха Иван Досев, член на УС на АПИ, проф. д-р инж. Иван Марков, ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия, доц д-р инж. геол. Ивайло Иванов, декан на Факултет по транспортно строителство към УАСГ, Фабрицио Дзарконе, постоянен представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия, Европа и Централна Азия, проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов, председател на организационния комитет на конференцията, представители на институции, неправителствени организации, академичната общност, бранша и др.

Конференцията се провежда ежегодно от 2007 г. до сега. Организаторите ѝ са Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ към УАСГ, Институт по транспортно строителство и инфраструктура, Националният комитет на България към Световната пътна асоциация (PIARC) – Сдружение „Български форум по транспортна инфраструктура“. Събитието се провежда под патронажа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ поставя във фокуса на конференцията темата за безопасността на движението по пътищата с три теми включени в нейната програма свързани с организацията на работа при ремонти на пътя, добрите примери в пътната безопасност при изграждане на инфраструктурни обекти и контролът с технически средства.