На 15 ноември 2020 г. се отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. През тази година организаторите от Европейската федерация на жертвите от ПТП (FEVR) и Световната здравна организация поставят акцент на тези, които първи реагират на сигналите за инциденти. Научете повече за работата на Спешна помощ.

Първа помощ може да окаже първият на мястоЕкипите на Спешна медицинска помощ реагират на хиляди сигнали за пострадали при пътнотранспортни произшествия годишно. Докато за всички останали служби от веригата за реакция работата приключва с обезопасяване на местопроизшествието, изваждане на ранените и транспортирането им до лечебно заведение, за здравната система всичко едва тогава започва. И за съжаление често продължава с дни, а при особено тежки случаи и с месеци.

Екипите на Центровете за спешна медицинска помощ координират изваждането на ранените от превозните средства, така че да не се причинят допълнителни травми и не се усложнят съществуващите. Първата помощ обикновено се случва още на мястото на инцидента. Доколкото е възможно, пациентът се стабилизира и откарва към най-близкото лечебно заведение, което има капацитет да окаже помощ на пострадалите. След това борбата за живот продължава в операционни, интензивни отделения и рехабилитационни центрове. Често пострадалият не е същият човек (във физически и психически план) след всичко това.

Първа помощ може да окаже първият на мястоАнализът на ниво ЕС показва, че около 50% от смъртните случаи в резултат от пътнотранспортни произшествия настъпват в рамките на минути от събитието или по време на транспортиране на пострадалите към болниците. Други 15% са пострадали, които все пак са отведени в болница, но губят битката за живот в рамките на първите 4 часа след катастрофата. Управлението след нанесена травма се отнася до първоначалната медицинска оценка за състоянието на пациента, въздействие на мястото на инцидента, по време на транспортирането до медицински център или впоследствие в лечебно заведение за болнична помощ.

Изследвания сочат, че намаляването на времето между катастрофата и пристигането на спешни медицински служби от 25 на 15 минути може да намали смъртността с една трета и че систематизираното обучение на спасителните екипи може да намали времето за извеждане на загиналите от катастрофата от 40 до 50 %.

С други думи – бързината е ключова. За съжаление обаче пътнотранспортни произшествия настъпват на територията на цялата страната. В отдалечени планински местности, на места, далеч от областни градове, или на пътни артерии с ниска пропускателна възможност, които се блокират следствие на пътен инцидент, и на линейките отнема много време, за да достигнат до мястото на произшествието.

Първа помощ може да окаже първият на мястоВсичко това показва, че не може и не трябва да се разчита само на екипите на Спешна помощ. Много важно е колкото е възможно по-голям кръг от хора да имат знанията и уменията да окажат първа долекарска помощ на мястото на инцидента. Специалистите са категорични, че управлението на травмите може в голяма степен да бъде подпомогнато, ако в първите минути след инцидент на място се окаже адекватна долекарска помощ. Именно затова следва да създаваме и поддържаме знания в по-голям кръг от хора в обществото за ефективно оказване на първа долекарска помощ – такава, която може да окаже всеки свидетел или участник в пътнотранспортно произшествие.

Първа помощ може да окаже първият на мястоПо тази причина Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, като координиращ орган по проблемите на безопасността на движението по пътищата, е инициирала, заедно със сега действащата разпоредба всички бъдещи водачи на МПС да минават задължителен курс за оказване на първа долекарска помощ и всички служебни шофьори в държавната администрация да преминават опреснителни курсове. Това е елемент от цялостна система от мерки, насочени към водачите в организациите на бюджетна издръжка. Към момента 75 институции на централно и териториално ниво в България официално са информирали ДАБДП, че са въвели такава система. Тя обхваща водачи, които осъществяват ежедневни служебни пътувания и за които е налице системна вероятност да попаднат в обсега на инцидент, където да се наложи да окажат помощ. Към момента се работи и в партньорство с българските общини, които се насърчават ги да въведат повсеместно подобна система от мерки.

Първа помощ може да окаже първият на мястоПътните полицаи и екипите на „Пожарна безопасност и защита на населението“ също са обучени да оказват първа долекарска помощ – полицейските автомобили най-често са първите, които се отзовават на подаден сигнал за произшествие на пътя. Всеки новопостъпил пътен полицай преминава през такова обучение, а ежегодно, с откъсване от работа в рамките на две седмици, пътните полицаи преминават опреснителен курс с експерти на БЧК. Всеки автомобил на Пътната полиция е оборудван със специална аптечка, която съдържа шина, турникет, апарат за обдишване и други. Подобни аптечки имат и колите на „Пожарна безопасност и защита на населението“.

На дневен ред е и темата за подобряване на обучението по безопасност на движението по пътищата, в което уменията за оказване на първа долекарска помощ трябва да бъдат от ключово значение.

Водачите, а и всеки гражданин може да преминава периодични опреснителни курсове, организирани от Българския червен кръст или друга организация. Тези умения могат да спасят човешки живот – както на някой непознат, така и на близък човек.

Запомнете: всеки от нас може да се окаже в ситуация да даде шанс за живот на човек в беда. Бъдете подготвени за този момент като повишите знанията си!

Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия: Помним (тези, които са загинали), Подкрепяме (тези, които са пострадали), Действаме (за по-добра реакция при катастрофи).

Първа помощ може да окаже първият на място