На официална церемония в Националния ден на безопасността на движението по пътищата – 29 юни, за първа година бяха отличени най-активните институции, които са положили системни усилия за повишаване нивото на безопасността на движението по пътищата на регионално и местно ниво. Наградите „Инициативи в подкрепа на безопасност на движението по пътищата“ са организирани от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) и бяха връчени в Националният пресклуб на БТА. Сред официалните гости на събитието бяха председателят на ДАБДП Малина Крумова, министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков, министърът на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков, министърът на младежта и спорта Димитър Илиев, заместник-министърът на вътрешните работи Кирил Ценкин, заместник-министърът на образованието и науката Мариета Георгиева, генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

Началото на церемонията беше поставено с официално подписване на споразумение за сътрудничество между ДАБДП и БТА за популяризиране темата за безопасността на движението по пътищата и повишаване информираността на гражданите с цел всеки да осъзнае каква е отговорността да си участник в движението на пътя и да се покажат добрите примери за намаляване на пътно-транспортния травматизъм. ДАБДП и БТА със съвместни усилия ще разработват ежеседмична рубрика по пътна безопасност.

За повишаване на безопасността по пътищата следва да се прилагат съвкупно много мерки, които са насочени към развитие на щадяща пътна инфраструктура, формиране на отговорно поведение на участниците в движението, оказване на спасителна помощ, да се следи за техническата изправност и безопасност на превозните средства, да се  осъществява ефективен контрол и превенция на нарушенията по пътя. Много от мерките са ефективни и работещи, когато се прилагат на регионално и местни ниво и се припознават от участниците в движението. В първите годишни награди „Инициативи в подкрепа на безопасност на движението по пътищата“ бяха отличени най-активните администрациите и организациите за принос към БДП в няколко категории. Институциите в страната, които можеха да се включат в инициативата по категории, бяха информирани за условията, бяха им предоставени онлайн въпросници, а голяма част от данните се събираха по служебен път от ДАБДП.

Отличените в първата категория „Активна общинска политика по безопасност на движението по пътищата“ за малки и големи общини са Община Габрово и Община Роман. Безопасността на движението е тема, по която трябва да се мисли мащабно и да се действа активно на местно ниво. В общините се извършват редица дейности, свързани с управлението на БДП, които изискват ежедневни усилия за обследване, анализ, приоритизация, планиране, оценка и докладване на мерки, които подобряват безопасността на пътя по места. За да се постигне устойчив и явен резултат от дейността в тази област, активността на общините и техните администрации е определяща по отношение на подготовката на ключови документи и реализацията на инициативи в подкрепа на БДП. И двете отличени общини активно работят за подобряване на пътната безопасност в своите населени места, като в допълнение към това провеждат редица информационни и публични инициативи. Сред мащабните допълнителни инициативи, които са проведени се отличава Община Габрово с участието си в международен проект „Обществените поръчки като възможност за въвеждане и насърчаване на иновациите“ за изграждане на капацитет в областта на екологичната мобилност. А при Община Роман вниманието привлече прекрасната инициатива за деца и младежи към МКБППМН и ЦОП при община Роман, които заедно с полицейски служители са раздавали на преминаващите шофьори информационни брошури, с цел запознаване с безопасното шофиране през лятната ваканция.  Съдържанието на брошурите акцентира в посока превантивни мерки спрямо децата, а мотото на акцията е „На пътя животът е с предимство! Да пазим децата на пътя! Внимавай, всяко дете на пътя може да е твоето!“.

В категория „Активна общинска политика по безопасност на движението по пътищата“ със специални грамоти бяха отличени общините с население над 30 000 души Бургас, Русе и Добрич, както и общините с население под 30 000 души Сатовча, Драгоман и Лясковец.

Осъзнавайки отговорността на собствениците и стопаните на уличната мрежа в населените места, както и в отговор на обществените очаквания, НСОРБ, в партньорство с ДАБДП, инициира през лятото на 2022 г. национална общинска кампания “Безопасни улици“. Основна цел е повишаване на безопасността на уязвимите участници в движението в населените места, а насоките за дейности в общините включват преглед на пешеходни пътеки и привеждането им в съответствие с нормативните изисквания, специално внимание към обезопасяване на районите около училища, детски градини и ясли, както и на места с интензивно пешеходно движение, обезопасяване на участъци с повишен риск от ПТП, провеждане на образователни и информационни дейности, планиране на образователни модули и прояви в началото на учебната година, популяризиране на кампанията. Най-добре представила се община, сред подалите анкети за участие, в категорията „Принос към Национална общинска кампания „Безопасни улици“ е община Лясковец. Общината е предприела мерки за обезопасяване и осветяване на повдигнати пешеходни пътеки, както и привеждане в съответствие към нормативната уредба на останалите пешеходни пътеки тип „Зебра“. Община Габрово получи специална грамота в категорията „Принос към Национална общинска кампания „Безопасни улици“ за допълнително насочено осветление на 31 пешеходни пътеки.

В категория „Проект за подобряване на пътната безопасност“ наградата е отредена за реализирани мерки в Кресненското дефиле. Този проект е отличен сред 3 номинирани от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ проекта, които разделят насрещните потоци на движението и така предотвратяват най-пагубните пътнотранспортни произшествия – челните удари. Сред трите проекта Кресненското дефиле получи най-високата оценка от наблюдателите в държавно-обществената консултативна комисия по пътна безопасност и от одиторите по пътна безопасност. Благодарение на усилията и ангажираността на АПИ, в участъка, който до скоро бе един от най-смъртоносните в България през последната година няма нито 1 загинал.

В категория „Областна дирекция на МВР с принос за подобряване на безопасността на движението по пътищата“ е отличена ОДМВР-Шумен. Екипът на областната дирекция полага усилия за повишаване на обществената информираност и чувствителност по темата БДП и превенция на пътнотранспортния травматизъм чрез дейности, които са в допълнение към кампаниите, инициирани от МВР на централно ниво.  С тази награда се поощряват усилията именно на екипа на ОДМВР-Шумен за личната им ангажираност, която надхвърля служебните задължения. Впечатление правят двата филма, изготвени по идея на ОДМВР Шумен – „Изборът“ и „Шофирайте разумно! Животът е с предимство“.

Със специална грамота за личен принос е наградена инспектор Мая Василева, представител на Областна дирекция на МВР Добрич, за усилията, вложени в изработката на Детски полицейски бележник „Движение по правилата“ – книжка, предназначена за децата и техните родители, която насочва вниманието към основните правила за безопасно придвижване и допринася за предоставянето на информацията по атрактивен и достъпен за децата начин.

Областна дирекция на МВР Пазарджик също получи специална грамота за инициативите, извършени през 2022 г., и положените усилия за активна работа с младите водачи за изграждане на умения и навици за действие в условията на пътно движение.

След настъпване на пътнотранспортно произшествие помощта трябва да бъде оказана своевременно и адекватно. За това е необходима координация и обединени усилия на спасителните екипи от различни институции. Необходими са специални знания и умения, които да подпомагат спасителната дейност. За ефективното и синхронизирано взаимодействие на различните екипи при управление на дейностите по справяне с последствията от ПТП са необходими единна система за оценка на нараняванията, триажни, транспортни, лечебно-диагностични, комуникационни и трансферни протоколи, единно обучение, тренировки и общ понятиен апарат. В категория  „Единна спасителна система“ бяха събрани по служебен път от ДАБДП данни за проведени през 2022 г. регионални учения на съставните части на Единната спасителна система и за победител беше излъчена Районна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Габрово. През изминалата година районната дирекция е организирала и провела учение в Тунел Габрово. В рамките на учението са направени симулация на произшествие в пътен тунел и реакцията на единната спасителна система при такъв инцидент. Като резултат от учението, освен че се повишават уменията на екипите за реакции в подобни ситуации, са набелязани и към момента вече са изпълнени мерки за подобряване на безопасността на тунела и осигуряване живота и здравето на преминаващите.

В категорията за принос на Районна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към дейността на Единната спасителна система със специални грамоти бяха отличени РДПБЗН Смолян и РДПБЗН Ловеч.

В една от най-очакваните категории, а именно „Образователна среда в подкрепа на безопасността на движението по пътищата“, се включиха общо над 250 образователни институции – училища и детски градини. Поради големият интерес, разнообразните инициативи и високата активност, които бяха описани в подадените от образователните институции анкети беше взето решение да бъдат излъчени победители от шестте региона на България. Безопасността на движението по пътищата, като отговорност на цялото общество, е неразделна част от обучението на децата, реализирано в системата на образованието. Темата следва да присъства като „учене през целия живот“ в личностната и професионална реализация, за да могат децата да бъдат възпитавани в култура на безопасно и социално-отговорно поведение на пътя. В дейността на училищата и детските градини се реализират редица класни и извънкласни инициативи в подкрепа на знанията и уменията за безопасно движение.  Образователните институции се включиха в годишните награди като попълниха и изпратиха онлайн въпросник с информация за проведените инициативи по БДП от началото на 2022 г., наличието на площадка, кабинет и други материално-технически съоръжения, свързани с БДП, на територията на образователното учреждение. При училищата се разгледа и наличността на излъчен отбор за участие в Националното състезание по БДП 2022/2023 г., както и активността на комисията по БДП за обезопасяване на прилежащия към училището район.

За детските градини, където се възпитават най-малките участници в движението по пътищата, победители са ДГ „ЗВЪНЧЕ“, гр. Враца, Северозападен район, ДГ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, гр. Две могили, Северен централен район, ДГ „СИНЧЕЦ“, гр. Варна, Североизточен район, ДГ „ЗВЪНЧЕ“, гр. Бургас, Югоизточен район, ДГ „ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА“, гр. Батановци, Югозападен район, ДГ „КАЛИНА МАЛИНА“, гр. Пазарджик, Южен централен район. В допълнение към плакетите, които им бяха връчени в рамките на церемонията, те получават и  специална изненада – детски книжки за безопасното движение с картинки за оцветяване и послания поднесени по правилен начин, за да може децата да учат с интерес какво е правилното поведение на пътя.

Победителите сред училищата са ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, гр. Борован, Северозападен район, Математическа гимназия „БАБА ТОНКА“, гр. Русе, Северен централен район, СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, гр. Вълчи дол, Североизточен район, Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт, гр. Казанлък, Югоизточен  район, СЕУ “СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, гр. Дупница, Югозападен район, ОУ „ЯНЕ САНДАНСКИ“, гр. Пловдив, Южен централен район. Като стимул за продължаване и разнообразяване на учебния процес по пътна безопасност от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ са подготвили за всяко училище учебна магнитна дъска по пътна безопасност, на която могат да се разиграят различни ситуации на пътя.

Областните комисии по безопасност на движението по пътищата са колективни структури, които обединяват ресурсите и усилията на институции и организации с компетенции по безопасност на движението по пътищата на областно ниво. За да подпомагат БДП, комисиите следва да провеждат активна дейност, свързана с планиране, наблюдение, оценка и докладване на комплекс от мерки, ангажиращи едновременно общини, териториални звена на изпълнителната власт и неправителствени организации. Нивото на координация и взаимодействие между партньорите, както и качеството на подготвяните от тях документи, определят активността на ОКБДП и оттам – приносът към подобряване на БДП. Оценката на активността на 28-те ОКБДП се извърши по служебен път от ДАБДП на база налична в агенцията информация, добита в процеса на взаимодействие и  чрез представените годишни областни доклади за 2022 г., проверки на ДАБДП, участие в заседания и текущи наблюдения. Наградата в категория „Активна Областна комисия по безопасност на движението по пътищата“ е присъдена на Варна, която се отличили с изпълнение на всички дейности, които ДАБДП са препоръчали, като през изминалата година много отговорно са се отнасяли към осъществяването на взаимодействие и координация за вземане на отношение по постъпили сигнали, свързани с пътната безопасност, както и силно са се ангажирали в осъществяването на комуникация с всички централни ведомства.

В категория „Активна областна политика по безопасност на движението по пътищата“ със специални грамоти бяха отличени Бургас, Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Ловеч, Монтана, Пловдив, Разград, Русе, Сливен, Стара Загора, Търговище.

Специалната награда за принос към подобряването на безопасността е присъдена на г-н Симеон Симеонов, секретар на Съвета по безопасност на движението на децата в София към Столична община. С над 40 годишен опит в сферата на безопасността на движението по пътища с насоченост към най- уязвимите участници, а именно децата, г-н Симеонов развива и организира редовно инициативи и кампании, включително под формата на игри и викторини. На тях децата се възпитават като участници в движението по пътищата по правилен и разбираем за тях начин.

Церемонията на първите годишни награди „Инициативи в подкрепа на безопасност на движението по пътищата“ завърши с официалният старт на кампанията на БГ радио за безопасно движение по пътищата под надслов „АКО НЕ БЪРЗАШ МНОГО!“. Кампанията на БГ радио и Любо Киров с подкрепата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ ще се изпъчва в ефира на БГ Радио, Радио 1 и Радио ENERGY през летните месеци и се насочена към това да привлече вниманието на шофьорите да карат с разумна и съобразена скорост, да не бързат и да не карат изморени, защото „На пътя животът е с предимство!“.