Да научим децата как да пазят себе си и приятелите си в най-опасната ежедневна дейност, която извършват: да бъдат участници в движението. За това призова председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Малина Крумова пред повече от 90 представители на образователни институции в страната по време на представянето на онлайн платформа за безопасни и добре подготвени училища. Тя е разработена в рамките на проект на Младежката организация на Българския червен кръст, като днес е на разположение за свободно ползване от всички училища и детски градини в страната.

Към този момент платформата акцентира на четири модула: 1). Училищна безопасност; 2). Оказване на първа помощ; 3). Намаляване на риска от бедствия; 4). Справяне със стресови ситуации. „Надявам се в бъдеще проектът не само да увеличава своите ползватели, но и да разшири темите, на които акцентира, като пътната безопасност заема все по-ключово място в него“, подчерта Малина Крумова. Тя допълни, че ДАБДП също има готовност да предостави материали за платформата и може да участва в бъдещото ѝ доразвиване с теми за безопасността на децата на пътя.

„Световната здравна организация нарича пътния травматизъм „пандемия“. Пандемия, която за съжаление е първа причина за смъртност на деца и младежи до 29-годишна възраст“, каза още председателят на ДАБДП. На европейско ниво младежите на възраст от 15 до 24 години съставляват 11% от населението, но те са 17% от всички загинали при пътни инциденти.

Акцент бе поставен и на темата за развиване на знанията и уменията за оказване на първа долекарска помощ. „Анализът на ниво ЕС показва, че около 50% от смъртните случаи в резултат от пътнотранспортни произшествия настъпват в рамките на минути от събитието или по време на транспортиране на пострадалите към болниците“, посочи Малина Крумова и допълни, че е от ключово значение по-голяма част от обществото да има знанията и уменията да реагира в критични ситуации.

В рамките на своето изказване председателят на ДАБДП представи и някои от акцентите в новата Концепция за подобряване на обучението по безопасност на движението по пътищата, която МС прие преди две седмици. На сайта на Агенцията е обособен и модул за деца, в който представителите на училища и детски градини могат да намерят материали, с които да подпомогнат обучението на децата, като той ще продължи да се развива и в бъдеще.

Към този момент по проекта е разработен ресурсен каталог с 20 дейности, готови за използване от учители и/или доброволци; онлайн платформа на български език за училища и детски градини, която е на разположение за свободно ползване на адрес: www.saferschools.bg; информационни материали за учители и родители; контролни списъци за самооценка на рисковете от бедствия/безопасността в учебните заведения; проведени са обучения на учители и доброволци. Днешното представяне се проведе онлайн и продължи с дискусия между всички заинтересовани организации.