Ученици и студенти от цялата страна ще могат да се включат в Национален конкурс за плакат на тема „Пази семейството си на пътя“. Организатори са Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и Държавна агенция за закрила на детето.

От днес до 1.11.2019 г. желаещите да участват могат да изпратят разработените от тях плакати на e-mail адрес: sacp@sacp.government.bg. Те ще се състезават в четири възрастови групи: първа – от I – IV клас; втора – от V- VII клас; трета – от VIII – XII клас; четвърта – студенти. За да бъдат улеснени младите художници, организаторите са определили и осем подтеми на конкурса, свързани с пътната безопасност, сред които опасностите от използване на мобилен телефон докато се шофира, важността от поставяне на обезопасителни колани, толерантност между различните участници в движението, намаляване на скоростта, използване на детски столчета в автомобила и др.

Изпратените предложения следва да отговарят на определени технически изисквания, подробно разписани в Регламента на конкурса. Жури от изтъкнати художници, заедно с представители на двете държавни агенции, ще откроят най-добрите предложения, а някои от изображенията ще бъдат част от бъдещи информационни кампании за повишаване на пътната безопасност в страната.

Във всяка една от четирите възрастови групи ще бъдат връчени награди за 1-во, 2-ро и 3-о място, като победителите ще бъдат обявени до 10 декември 2019 г. Предвижда се най-добрите творби да бъдат част и от изложба на открито в София.

С цел привличане на по-голямо внимание към конкурса и популяризиране на труда на децата и младежите, ще бъде дадена и „Награда на публиката“ във всяка една от четирите категории. За целта ще се проведе публично гласуване на Фейсбук страницата на ДА „Безопасност на движението по пътищата“, като участниците събрали най-много харесвания ще получат допълнителна награда.

Конкурсът за плакат е насочен към учениците от специалностите „Рекламна графика“ и „Компютърна графика“ в учебните заведения с разширено изучаване на „Изобразително изкуство“ към училищата от системата на МОН, както и за Висши учебни заведения по изкуствата, но в него участие могат да вземат ученици и студенти със заложби от цялата страна.