Работна група с участието на всички ангажирани институции, браншови организации, академични среди и неправителствен сектор ще разработят цялостна нова концепция за промяна на обучението за подготовката на участниците в движението. Това съобщи председателят на Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата” Малина Крумова след среща с представители на протестиращите днес автоинструктори.

“Трябва да спрем да говорим на парче за обучението. Затова след срещите днес с участието на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков и министъра на образованието и науката Красимир Вълчев бе взето решение да се сформира нова работна група, която да обхване всички аспекти свързани с него”, подчерта Малина Крумова. По думите й шофьорският курс е само един практически елемент от обучението ни да бъдем участници в движението затова и то трябва да започва от най-ранна възраст и да бъде по-добре координирано през всичките му етапи.

Работната група ще разработи предложения, които да бъдат синхронизирани с новия Закон за движение по пътищата и да обхванат и елементи като нуждата да има допълнителни ограничения за новите водачи, след придобиване на тяхната правоспособност.

Работната група ще има ясно разписани правила за провеждане на заседанията, а в нея ще бъдат поканени максимално широк кръг от специалисти и организации.