Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, съвместно със Съюза на българските автомобилисти проведоха анкета сред участниците в инициативата „Най-добър млад шофьор на България“.

През първия етап на кампанията всички желаещи да се включат в надпреварата трябваше да решат онлайн тест, който се доближава до листовките на шофьорските курсове. Като част от него бяха включени няколко анкетни въпроса, които да тестват мнението на младите водачи и личния им опит. Най-голяма част от тях са жители на София – град, но сред тях има представители на всички области.

Регион

%

Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София град
София област
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол

4.50%
5.40%
9.20%
3.70%
1.20%
2.20%
1.90%
1.80%
0.90%
1.80%
1.90%
2.00%
3.60%
2.20%
3.70%
7.80%
0.90%
2.50%
1.50%
2.30%
1.50%
19.40%
3.40%
5.90%
1.30%
3.20%
2.50%
1.70%

В анкетата се включиха 2600 млади водача, на възраст между 18-27 години с придобита книжка до преди 5 години. Близо половината от тях бяха на възраст между 18 и 20 години и със стаж зад волана от 1 година. 

Тип населено място

Столица

19.40%

Областен град

43.10%

Малък град

22.80%

Село

14.70%


Възраст 

18-20 години

46.20%

21-23 години

40.50%

24 - 27 години 

13.30%


Години на притежание на свидетелство за управление на МПС

До 1 година 

44.30%

2-3 години 

34.80%

4-5 години 

20.80%

Оказва се, че близо половината от тях през първите месеци след като са придобили право да управляват МПС до тях е имало друго лице с по-голям опит, а 85% от тях биха препоръчали на техен близък, който от скоро има книжка, да управлява МПС с придружител.

От анкетата се виждат притеснителните данни, като фактът, че 24% от взелите в проучването участие са придобили основните си умения зад волана още преди да започнат шофьорския си курс. Много отчетливо се наблюдава тази тенденция при хората от малките населени места – повече от половината от тях или 56% са признали, че са шофирали преди да вземат книжка и дори оценяват, че именно така са се научили.

Въпроси повдига и фактът, че близо 40% от анкетираните млади водачи посочват, че основните си умения са придобили след шофьорския си курс. Това рязко констатира с факта, че 60% от тях оценяват изцяло положително шофьорския си курс. Все пак трябва да се отбележи, че 33% от анкетираните млади водачи посочват, че основните си умения са придобили от шофьорския си курс.

През първите седмици, след като придобихте правоспособност за управление на превозно средство имаше ли с Вас друг водач с по-голям стаж?

Да, винаги/ в повечето случаи 

44.70%

Понякога имаше, а в други случаи бях сам

37.70

Шофирах без придружител с опит като водач

17.70%


Бихте ли препоръчали на ваш близък, който е взел шофьорска книжка, да шофира първите седмици с придружител?

По-скоро ДА

85.00%

По-скоро НЕ

12.30%

Без мнение 

2.70%


Как бихте оценили шофьорския си курс?

(Кое от следните твърдения подкрепяте?)

Изцяло положително 

64.70%

По-скоро положително 

24.00%

Колкото положително, толкова и отрицателно 

9.40%

По-скоро отрицателно 

0.90%

Изцяло отрицателно 

0.30%

Без мнение 

0.70%

Анкетираните най-често са били обучавани да шофират в интензивно градско движение и да паркират самостоятелно, но много по-рядко да шофират на скоростни пътища и/или автомагистрали, както и при намалена видимост.

Във въпросника бе включена и темата дали младите водачи сами или семейството им е закупило автомобил за тях, когато са взели книжка или управляват семейното МПС или друго. Организаторите направиха това с оглед дискусионната мярка – дали да се въведе ограничение в мощността на автомобилите за младите водачи. Оказа се, че повече от половината или близо 55% от анкетираните са закупили или родителите им са закупили за тях собствен автомобил.


Кога придобихте основните си умения за шофиране:

От собствена практика зад волана, след като взех книжка 

38.80%

От шофьорския си курс 

33.70%

От практика зад волана, преди шофьорския ми курс 

24.00%

От съвети и препоръки от близки и познати, след като взех книжка

2.50%

Без мнение 

1.10%


Какви умения Ви преподадоха в рамките на шофьорския Ви курс (моля, отбележете всички опции, които са верни за Вас):

В интензивно градско движение

80.20%

Самостоятелно паркиране

71.60%

Шофиране при намалена видимост (на тъмно или в мъгла)

45.30%

Шофиране извън града със скорост над 90 км/ч

38.50%

Не придобих нито едно от гореизброените умения

2.10%


Шофирате ли собствен автомобил (такъв, който използвате само вие, независимо чия собственост е по документи)?

Да, шофирам автомобил, който съм закупил сам или семейството е закупило специално за мен

54.80%

Да, шофирам стар семеен автомобил, който сега използвам само аз

16.20%

Шофирам автомобил заедно с други членове на семейството ми

21.10%

Шофирам автомобил, който не е мой или на семейството ми (служебен или друго)

2.90%

Не шофирам активно автомобил в момента

2.80%

Без мнение 

2.20%