Всеки ден трябва да работим за постигане на целите на „Визия 0“ – нито един човек да не загива по пътищата на Европа и България. Това трябва да бъде мисия на всички институции, която с общи действия и мерки последователно да се стремим да постигнем. Това каза председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Малина Крумова по време на откриването на семинар на тема „Пази живота на пътя – шофирай трезво и отговорно!“. Събитието се организира от ГД „Национална полиция“ към МВР в Пловдив и бе открито от заместник-министър Милко Бернер, главния секретар на МВР Ивайло Иванов, изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация“ Бойко Рановски и др.

„Провеждането на това събитие именно в Пловдив има и символично значение, защото това е областта с най-много регистрирани пътнотранспортни произшествия, но и с най-голямо намаление на инцидентите в сравнение със същия период на миналата година“, каза Малина Крумова. Тя подчерта, че това показва, че когато институциите работят в синхрон и имат ясна цел, могат да се постигат последователни и устойчиви резултати. „Затова е важно да продължим с общите ни действия, не само на регионално, но и на национално ниво, за да намалим до минимум пътния травматизъм“, допълни председателят на държавната агенция. Според нея възприемането на подхода „безопасни системи“ е от ключово значение, а дългосрочните резултати могат да бъдат постигнати само ако едновременно се въздейства на всички елементи на пътната безопасност – водачи, превозни средства, инфраструктура и контрол.

Постигането на по-висока безопасност на движението по пътища и намаляването на жертвите от пътнотранспортни произшествия са сред приоритетите в работата на правителството на Република България, заяви зам.-министър Милко Бернер. Той представи част от предприетите стъпки в тази посока, като акцентира на заложените цели в Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011-2020 г. и създаването на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ като единен орган, който да координира усилията в областта на пътната безопасност.

В обръщението си към участниците на форума, главният секретар на МВР гл. комисар Ивайло Иванов посочи, че съставът на МВР работи изключително активно за постигане на държавната политика за намаляване на загиналите и ранените при пътнотранспортни произшествия. Сред предприетите мерки са и дадените правомощия на териториална полиция за контрол по пътищата и подпомагане на работата на пътна полиция. „В процес на изграждане е Единен център за обработка на нарушенията, с което се цели повишаване на ефективността в работата по отношение прилагането на административнонаказателна отговорност, закупени са нови технически средства за контрол над нарушителите, беше обновен и автопаркът“, посочи още главният секретар на МВР.

В семинара участват представители на ДАБДП, ИААА, АПИ, Районната прокуратура в Пловдив, служители на териториална и пътна полиция, журналисти и др.