Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Мирослав Димитров Златаров
2. Пламен Людмилов Ерменков
3. Илия Георгиев Георгиев
4. Георги Живков Апостолов
5. Иван Павлов Станоев
6. Пенчо Георгиев Панайотов
7. Тошко Димитров Барзилов
8. Мария Иванова Ангелова

б) Недопуснати кандидати:
Няма

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 01.07.2020 г. като:

  • от № 1 до № 4 , следва да се явят от 10.00 часа;
  • от № 5 до № 8 следва да се явят от 11.00 часа.

 

Конкурсът ще се проведе в сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, гр. София, пл. “Света Неделя“ №16, ет.5. Преди провеждане на теста, кандидатите следва да представят документ за самоличност.

Повече информация за провеждането на конкурса можете да видите в прикачения файл.