Какъв процент от пътуващите в България поставят обезопасителен колан?; Колко от водачите превишават скоростните ограничения?; Използват ли се предпазни каски от мотористите и колоездачите? Започва национално преброяване, което да даде отговорите на тези и други въпроси. Инициативата е част от общоевропейски проект, който и цели да разработи показатели за по-точно измерване на нивата на пътната безопасност на страните в Европа. Бенефициент по него е Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

След подготвителната фаза, която стартира през миналата година, страната ни започва преброяване на терен, което ще се извърши в периода октомври – ноември 2021 г. Ще бъдат измервани и отчитани пет ключови показателя – скорост (% превозни средства, които се движат в рамките на ограниченията на скоростта); обезопасителни колани (% пътници в превозното средство, които използват правилно обезопасителни колани и системи за обезопасяване на деца); предпазни средства (% от мотоциклетистите и велосипедистите, които носят предпазна каска); разсейване на водачите (използване на мобилни телефони); алкохол.

Измерването ще се извърши с преброителни екипи, които ще бъдат на различни локации на територията на страната. При отчитане на показателите ще бъдат използвани различни технически средства. По време на преброяването няма да бъдат събирани и обработвани лични данни за водачите на моторни превозни средства.

България е една от държавите, които участват в разработването на тези ключови показатели за безопасността на движението по пътищата, които ще се прилагат в целия Европейския съюз през следващото десетилетие. Понастоящем политиката по безопасност на движението по пътищата в държавите-членки на ЕС се оценява на национално и на централно европейско ниво като се използват ключови показатели, касаещи травматизма, изчислени като брой загинали, брой ранени и брой ПТП на един милион души население. Тези показатели се прилагат за докладване и оценка на всички видове заболеваемост и травматизъм от страна и на Световната здравна организация.

Съгласно работен документ на Европейската комисия за следващото десетилетие тези показатели не предоставят достатъчно информация за ефективността на политиката, водена от националните правителства, тъй като са силно повлияни от демографските процеси, които се развиват на континента. В много от по-развитите страни в ЕС се наблюдава увеличение броя на населението при относително запазване на нивата на интензивност на движението. Обратно, в по-слабо развити страни членки се наблюдава отлив на население, съпътстван от увеличение броя на пътуванията и тяхната продължителност на територията на съответната държава. Всичко това изкривява получените данни и оценката на нивото на безопасността на движението в отделните страни членки. Проблемът е валиден и за България, през която преминава сериозен транзитен трафик, което не се взима предвид при отчитане на нивата на пътния травматизъм.

Общо 19 страни от Европа участват в проекта, като водещата организация е Белгийският институт за пътищата (VIAS Institute). В края на миналата година от Института отправиха покана към ДАБДП да се включи в измерването на показателите. Предвидено е всяка страна членка, участваща в консорциума, да предостави в единен формат събраните и анализирани данни на координатора на проекта.