Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ съвместно с Асоциацията на Независимите Художници и Аниматори БАНХА/BAICAA ”Пройко Пройков“, организират конкурс за анимационен филм на тема „На пътя животът е с предимство“.

Конкурсът за анимационен филм е отворен за всички желаещи да участват, в това число към свободните аниматори и членовете на Българската Асоциация на Независимите Художници и Аниматори БАНХА/BAICAA ”Пройко Пройков“, художници с изявени интереси към визуалните изкуства, както и към ученици и студенти от университетите и училищата по изкуствата. Тематиката е свързана с формирането на култура за безопасност на пътя и повишаване на знанията за правилата на движение.

Организаторите са определили 8 препоръчителни подтеми, по които творците да развият своите идеи в 60 секундно видео, а получените клипове ще бъдат използвани в различни кампании за повишаване на безопасността по пътищата.

Всички желаещи могат да изпращат своите предложения до 29.11.2019 г. на e-mail адрес: office@animart-bg.com или на магнитен носител на адрес: град София 1303,
Зона Б-5, бл. 8, вх. А, ет. 9, ап.46

Общият награден фонд на конкурса е 10 хиляди лева, разпределени в първо, второто и трето място и 3 поощрителни награди.

 

Пълните правила на конкурса са описани в подробен Регламент.