Българският червен кръст стартира Втора национална кампания за подкрепа на Дарителския фонд за подпомагане на деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия. Инициативата е подкрепена от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Министерството на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, неправителствени организации, медии и частни дружества.

Целта на кампанията е да се насочи вниманието на обществеността към проблема с пътната безопасност и с големия брой пътни произшествия, и да се увеличи превенцията на детския пътен травматизъм. Посланието на кампанията е „Бъди с нас! Заедно можем повече!“. Всеки, който желае да подкрепи кампанията може да го направи с SMS на кратък номер 1255 за абонатите на трите мобилни оператори. Стойността на едно съобщение е 1 лв.

Събраните средства ще бъдат използвани за подпомагане на пострадали деца при пътнотранспортни произшествия и за осигуряване на финансов ресурс за лечението на деца с различни увреждания в резултат на пътни инциденти.

Подробна информация за кампанията на БЧК

1. Цели на кампанията:

 • насочване вниманието на обществеността към проблема с пътната безопасност и с нарастващия брой пътни произшествия;
 • превенция на детския пътен травматизъм;
 • популяризиране на Националния дарителски фонда на БЧК за подкрепа на деца, жертви на пътни инциденти;
 • набиране на финансови средства за подпомагане лечението на деца, пострадали при ПТП.

2. Послание (мото на кампанията).
„Бъди с нас! Заедно можем повече!“

3. Описание на кампанията:

 • Информационна кампания чрез:
  • разпространение на листовки за популяризиране на каузата и на кратък номер 1255 в междуградските и в някои международни автобусни линии и на стелажите в метростанциите в София в периода 5 август – 31 октовмри 2019 г.
  • разпространение на рекламен видео и аудио клип в електронните медии, в социалните мрежи (Facebook, YouTube, Instagram и др.), на екраните в метростанциите и в приемните на Пътна полиция в периода 20 aвгуст – 31 октомври.
 • Набиране на средства чрез изпращане на SMS на кратък номер 1255 за абонатите на трите мобилни оператори.
 • Партньори:
  • МВР „Пътна полиция“,
  • Министерство на здравеопазването,
  • Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
  • Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“,
  • Съюз на българските автомобилисти,
  • Националното сдружение на автобусните превозвачи в България,
  • ЗК „Лев Инс“ АД,
  • БНТ,
  • БНР,
  • Метромедиа,
  • Метрополитен“ ЕАД,
  • Кресли адвъртайзинг“.

4. Очаквани резултати:

 • Повишаване на информираността на населението относно сериозността на проблема с детския пътен травматизъм и причините за ПТП;
 • Намаляване броя на пострадалите при пътни произшествия;
 • Превенция на детския пътен травматизъм и опазване на живота и здравето на децата;
 • Повишаване информираността на обществото за съществуването на Фонд за финансово подпомагане лечението на деца, жертви на „войната по пътищата“;
 • Осигуряване на финансов ресурс за подпомагане на лечението на деца с различни увреждания в резултат на пътни инциденти.

5. Организиране на събитие по време на кампанията, фокусирано около началото на учебната година и във връзка с Деня без жертви на пътя – 21 септември.